23948sdkhjf

Utsiktene fremover er betydelig mer usikre

Omsatte for ni milliarder i første kvartal, og resultat før skatt viste et underskudd på 16 millioner.

Veidekke omsatte for NOK 9,0 milliarder i første kvartal, og resultat før skatt viste et underskudd på NOK 16 millioner. Entreprenørvirksomheten hadde ved utgangen av kvartalet ordrereserver på NOK 35,0 milliarder. Resultatet per aksje i første kvartal var NOK -0,7 (IFRS).

– I første kvartal hadde pandemien begrenset innvirkning på produksjonen i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget til Veidekke. Utsiktene fremover er imidlertid betydelig mer usikre, og selv om vi opprettholder våre langsiktige mål, knytter det seg stor usikkerhet til våre resultatforventninger for 2020, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– Bygg og anlegg befinner seg i en senere fase av konjunktursyklusen enn mange av næringene som først ble rammet hardt av pandemien. Vi har et stort ansvar for å finne løsninger for egen virksomhet, samtidig som vi samarbeider med bransjen og myndighetene om tiltak som gjør at næringen vår fortsetter å holde hjulene i gang, sier Bengtsson.

Arbeidet med å etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur fortsetter, og valg av eierstruktur vil, som tidligere meldt, bli tatt før utløpet av andre kvartal. Som annonsert vil Veidekke også samordne industrivirksomheten og anleggsvirksomheten i Norge, som et ledd i selskapets forbedringsarbeid.

Økt omsetning

Veidekke omsatte for NOK 9,0 milliarder i første kvartal, mot NOK 8,5 milliarder i første kvartal i fjor. Omsetningen økte i både entreprenørvirksomheten og eiendomsvirksomheten, mens omsetningen i industrivirksomheten gikk ned 8 % sammenlignet med første kvartal 2019.

Konsernets resultat før skatt i første kvartal var NOK -16 millioner, mot NOK -21 millioner i fjor. Resultatet inkluderte urealisert tap på NOK 65 millioner knyttet til verdiendring på finansielle poster, urealisert valutatap i Industri samt kostnader på NOK 20 millioner knyttet til salgsprosessen i eiendomsvirksomheten.

Bedre i entreprenørvirksomheten

Resultatet i entreprenørvirksomheten var NOK 194 millioner, mot NOK 148 millioner første kvartal i fjor. I eiendomsvirksomheten var resultatet NOK 101 millioner, mot NOK 57 millioner i fjor. Industrivirksomhetens resultat på NOK -222 millioner var, som vanlig for årstiden, preget av lavsesong i asfaltvirksomheten og ble også negativt påvirket av et urealisert valutatap.

Ordreinngangen i entreprenørvirksomheten i første kvartal var NOK 7,2 milliarder. Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenør¬virksomheten ordrereserver til en verdi av NOK 35,0 milliarder, som er på samme nivå som i fjor.

Snaut to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene. Netto rentebærende gjeld utgjorde NOK 2,6 milliarder ved utgangen av første kvartal. Veidekke har god finansiell fleksibilitet til å møte et utfordrende marked, etter å ha gjennomført en refinansiering mot slutten av 2019, med økte lånerammer.

Den for årstiden sterke kontantstrømmen skyldes svært god prosjektlikviditet i Danmark og Sverige samt valutaeffekter.

Likviditetsposisjonen er ytterligere styrket av at det, som følge av den økte usikkerheten knyttet til COVID-19-pandemien, er besluttet å ikke betale utbytte for regnskapsåret 2019.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.14