23948sdkhjf

Varoddbrua-åpning: Utsatt til mandag

Som følge av varslede nedbørsmengder kommende natt er det besluttet å utsette trafikkpåsetting på den nye Varoddbrua med to døgn.

Statens vegvesen har siden april 2017 jobbet med å bygge den nye Varoddbrua over Topdalsfjorden i Kristiansand og en stor milepel inntreffer når østgående E18 flyttes over fra den gamle hengebrua og over på den nye brua.

Som følge av varslede nedbørsmengder kommende natt er det besluttet å utsette trafikkpåsetting på den nye Varoddbrua med to døgn.

Natt til lørdag

Trafikkomleggingen som nå vil skje mandag morgen den 8.juni innebærer også en midlertidig omlegging av kjørebane E18 vest for brua (bysida). En større midlertidig forskyvning av østgående kjørebane vil her finne sted samtidig slik at den permanente kjørebanen kan ferdigstilles opp mot den nye brua.

- Når brua nå åpnes for trafikk er vi et trinn nærmere ferdigstillelsen av hele prosjektet. Det vil skje i høst, og trafikantene vil da ha fått et flott og moderne bruprosjekt, med kollektivfelt og gang- og sykkelvei. Jeg vet at innspurten ble ekstra krevende på grunn av koronasituasjonen, og jeg vet også at prosjektet i seg selv har vært krevende teknisk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Krevende byggejobb

Den nye brua har vært teknisk krevende å bygge i og med at den ligger inneklemt mellom to eksisterende bruer og langs E18 som på stedet har svært høy trafikkmengde, omtrent 48.000 biler i årsdøgntrafikk (ÅDT).

Statens vegvesen skal, ved sin entreprenør PNC Norge, rive den gamle Varoddbrua.

Etter at den nye brua er tatt i bruk vil rivearbeidene på den gamle hengebrua fra 1956 starte og pågå frem til oktober måned i år.

En del arbeider på den nye brua kan først sluttføres etter at den gamle hengebrua er revet og E18 lagt om til den nye brua. Dette gjelder blant annet den nye gang- og sykkelvegen som senere i høst vil bli flyttet over på den nye brua.

Ferdigstillelse av hele bruprosjektet forventes å finne sted i slutten av november i år.

Fakta om den nye brua:

Totallengde 654 meter med en bredde på 19 meter
Tre gjennomgående kjørefelt, to ordinære kjørefelt og ett kollektivfelt.
Langsgående gang- og sykkelveg 3 søyler i sjø
Seilingshøyde 32 meter
Totalt 23.000 kubikkmeter betong og omtrent 5.000 tonn armeringsjern

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Ford Ranger Raptor: 181 biler til ca. 1 million kroner pr stk
AM og TM: Nyeste blader er ute – les dem som e-magasin nå!
Advokat-tungvekter tar Myrvold-saken til Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker
Consto: Skal bygge tørrdokk på 140x30 meter
Dette skriver Klomsæt i begjæringen om gjenopptakelse
Tung ladeangst dempes litt på mandag, stasjon åpner på kaia i Oslo
Andre Nordiske Medier

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.143