23948sdkhjf

Fra 3,2 til 4,4 milliarder kroner

Ruter har på oppdrag fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utarbeidet en forstudie av mulig T-baneforlengelse fra Ellingsrudåsen til Lørenskog sentrum/Skårersletta.

Tre alternative løsninger for baneforlengelse fra dagens T-banestopp på Ellingsrudåsen fram til Lørenskog er vurdert nærmere i forstudien.

Ruter sammen med Norconsult har vurdert en rekke ulike traseer.

4,4 milliarder

Forstudien har avdekket at det er mulig å finne en trase i fjell på det meste av strekningen. Et foreløpig kostnadsestimat varierer fra 3,2 mrd. (alternativ C) til 4,4 mrd. (alternativ B).

Positiv trafikantnytt men negativ samfunnsøkonomisk

Trafikkberegningene som Ruter har gjennomført viser at alle alternativene har positiv trafikantnytte, og reisestrømmene går både til og fra sentrum.

Alternativ B, med tre stasjoner og endestasjon i sydenden av Skårersletta, ser ut til å treffe markedet best og gi flest passasjerer.

Samlet sett er alle alternativene beregnet å ha negativ samfunnsøkonomisk nytte sammenlignet med å betjene området med buss.

Forutsetter at man kutter ekspressbussene

Trafikkberegningene er forutsatt at det ikke lenger kjører ekspressbusser helt inn til Oslo sentrum. Dette gjelder både referansealternativet og de tre alternativene med T-baneforlengelser. Ruter har antatt at det i fremtiden vil være begrenset mottakskapasitet for busser i Oslo sentrum, og anbefaler at det ikke går ekspressbusser som vil konkurrere om de samme reisende som T-banen. T-banen gir noe lenger reisetid til Oslo sentrum enn dagens ekspressbusser.

Avhengig av ny T-banetunell i sentrum

Ruter peker på at det i rush-timen ikke er kapasitet i T-banesystemet i Oslo til å forlenge dagens linje forbi Ellingsrud før kapasiteten gjennom sentrum er styrket med en ny fellestunnel. Først da vil det i praksis være mulig å øke frekvensen på Furusetbanen for å kunne ta imot en passasjerøkning fra Lørenskog.

Dette kan tyde på at en T-baneforlengelse ligger langt fram i tid. På den annen side er det mulig å se for seg at en baneforlengelse kan stå ferdig samtidig med ny fellestunnel eller annen kapasitetsutvidelse gjennom Oslo.

Hva skjer videre?

Forstudien er en oppfølging av Baneløsning Nedre Romerike som del av Oslopakke 3 avtalen og Byvekstavtalen. Formålet har vært å avklare en hovedløsning (trasé) som i neste omgang kan planlegges mer detaljert etter Plan- og bygningsloven. Hvis prosjektet videreføres med en formell planprosess, vil et planprogram (bl.a. om valg av trasé) og planforslag bli gjenstand for offentlig høring. En beslutning om videre planprosess vil kreve en avklaring i Oslopakke 3 og byvekstavtalesamarbeidet.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Slik blir lastebil-framtida - ifølge MAN
Alf Brekken & Sønner vs Veidekke: «David» vant kampen
TransportMagasinet på jobb med Cora Siren Valde: - Et godt forbilde
Veidekke bygger 75 leiligheter for 210 millioner kroner i Bergen.
Elektrisk småtass klar for last mile-oppdrag
Rental.one AS blir forhandlere for IRM Norge AS
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.141