23948sdkhjf

Voldgiftsdommen slår fast at byggherren har risiko for feil i tilbudsgrunnlaget

Consto Anlegg Øst har fått medhold i voldgiftsretten mot Nittedal kommune om sluttoppgjør i forbindelse med bygging av Slattum pumpestasjon.

I 2017 vant Consto Anlegg Øst oppdraget med å bygge Slattum pumpestasjon for Nittedal kommune. Kontraktsummen var 23,3 millioner kroner inkl. mva.

Partene ble uenige om sluttoppgjøret, og Consto Anlegg Øst stevnet Nittedal kommune inn for voldgiftsretten. Ved start av retten aksepterte Nittedal kommune å betale 34,9 millioner kroner inkl. mva.

Stor forskjell

I sin sluttoppstilling datert 20. februar 2019 fremmet Consto krav på kr. 50 789 616,00 eks. mva. Kommunen aksepterte kr. 25 880 507,00 eks. mva. av dette i sitt svar på slutt-oppstillingen av 16. april 2019. All den tid Kommunen da hadde betalt kr. 34 039 127,38 eks. mva., krevet den kr 8 158 620,38 eks. mva. tilbakebetalt fra Consto.

Nittedal kommune må betale 47,4 millioner

Tvisten er nå avklart i voldgiftsretten og dom ble avsagt den 29. juni 2020. Deler av dommen er avsagt ved dissens. Her gis Consto medhold i sin kontraktsforståelse, og Nittedal kommune tapte sitt motkrav. Dette innebærer at Nittedal kommune samlet sett må betale Consto Anlegg Øst 47,4 millioner kroner inkl. mva. for oppdraget.

Viktig prinsippsak

Voldgiftsdommen kan ikke påankes og er dermed rettskraftig.

- Vi er tilfreds med å ha vunnet frem med våre krav, og vi er lettet over endelig å kunne legge denne saken bak oss, sier prosjektleder i Consto Anlegg Øst, Runar Ranheim.

- Dette er en viktig prinsippsak for hele anleggsbransjen. Voldgiftsdommen slår fast at byggherren har risiko for feil i tilbudsgrunnlaget, og at ulike deler av anbudsgrunnlaget lest i sammenheng skaper uklarheter. Entreprenøren har på sin side risikoen for at den enhetspris man tilbyr er tilstrekkelig for å dekke egne kostnader, påslag og andre relevante utgifter, uttaler Consto Anlegg Østs advokat Jan Olaf Dukan.

Voldgiftsretten behandlet kommunens krav om å betale andre enhetspriser enn det Consto Anlegg Øst hadde oppgitt i sitt tilbud. Consto Anlegg Øst hevdet at kontrakten var gjeldende, og krevde betaling i henhold til enhetspriser.

Oppga feil mengder

Kommunen ønsket å gå bort fra kontrakten med bakgrunn i at det i denne var oppgitt feil mengde på tre poster, henholdsvis deponi (leverings- og behandlingsavgift for rene masser) og to poster på trekkrør.

Kommunen krevde vesentlig reduksjon på disse tre postene.

Retten ga Consto Anlegg Øst medhold i at kontraktens enhetspriser skulle følges. Voldgiftsretten kom imidlertid frem til at vilkåret for å revidere avtalen iht. avtalelovens §36 var til stede. Dette innebærer at deponiposten ble halvert, mens avregning av trekkrørspostene ble stående.

Retten behandlet også uenighet om kontraktens bestemmelser om riggkostnader. Kommunen oppga i konkurransegrunnlaget to ulike formler for riggregulering; én for volumøkning og én for økt byggetid. Kommunen ville kun betale etter formelen for økt byggetid, mens Consto Anlegg Øst krevde oppgjør i henhold til kontrakt. Voldgiftsretten ga Consto Anlegg Øst medhold i forståelse av kontrakten.

Om kontrakten:

Arbeidet var lyst ut etter regelverket for offentlige anskaffelser. Kontrakten omfattet arbeider knyttet til overføring av avløp til interkommunalt renseanlegg ved Lillestrøm (NRV) som erstatning for lokal behandling ved kommunens tre renseanlegg langs Nitelva.Arbeidene bestod i hovedtrekk av bygningsmessige arbeider og VVS- og VA-arbeider for en ny avløpspumpestasjon; PA Slattum, med tilhørende omfattende grave- og spuntarbeider. Consto Anlegg Øst startet arbeidene i januar 2018, og overtakelse var i januar 2019.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.829