23948sdkhjf

Kortbygd rekordvei åpnet

Mye raskere og billigere enn planlagt ble den nye motorveien mellom Løten og Elverum tatt i bruk torsdag. Den nye veien åpnet tre måneder før planen og er 1,4 milliarder billigere enn antatt.

Statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet fikk æren av å klippe snoren. Veianlegget er 27 kilometer med splitter ny vei på riksvei 3 og 25 mellom Ommangsvollen i Løten og Svingen og Basthjørnet i Elverum, sju kilometer med gang- og sykkelveier og en ny Ånestad kontrollstasjon.

Rekordrask bygging

– Veien har landets korteste byggetid. Opprinnelig skulle den åpne 1. november i år, men nå åpnet etter en byggetid på bare 26 måneder og tre måneder før tiden. Prislappen er på 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold i 20 år fremover. Dette er hele 1,4 milliarder lavere enn antatt, sier prosjektleder Taale Stensbye i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Utbyggingen er en klar styrking av riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen er også med på å heve Hamar og Elverum som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Mer forutsigbarhet

Fartsgrensen på strekningen økes fra 70 til 90 km/t og 110 km/t. Firefelts vei mellom Brenneriroa og Åkroken og to- og trefelts vei ellers gir en mer forutsigbar fremkommelighet.

90 prosent av tungtrafikken mellom Oslo og Trondheim går gjennom riksvei 3 i Østerdalen.

I tillegg blir det et bedre bomiljø langs dagens vei og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

OPS-prosjekt

Prosjektet er den største veikontrakten i Norge noensinne, og gjennomføres som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid).

Vegvesenet som byggherre har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS, som er byggherrens representant, som igjen har hatt Skanska Norge som hovedentreprenør. Avtalen innebærer at Hedmarksvegen/ Skanska skal stå for drift og vedlikehold på veianlegget i de neste 20 årene.

Prisbelønnet prosjekt

Riksvei 3/25-prosjektet er det første i Norge som har oppnådd «Whole Team Award Excellent» i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL.

Prosjektet ble tildelt prisen «Partnership Awards Europe 2019» som «Best Transport Project», og dermed anerkjent som det beste samarbeidsprosjektet mellom offentlig og privat sektor i Europa.

FAKTA

Nye riksvei 3/25 omfatter 17 km 4-felts vei og 10 km 2-felts vei med midtrekkverk mellom Løten og Elverum. Det er også bygget en ny Ånestad kontrollstasjon. Anleggsstart var 5. juni 2018. Offisiell åpning 30. juli 2020, tre måneder før planlagt ferdigstillelse. Kostnaden er 5,5 milliarder kroner, som inkluderer drift og vedlikehold av veien i 20 år. Dette er 1,4 milliarder lavere enn antatt.

• 16,2 km firefelts vei med midtdeler

• 10,4 km 2/3 felts vei med midtdeler

• 3 planskilte kryss

• 2 rundkjøringer

• 2 T-kryss

• 7,1 km ny gang- og sykkelvei

• 10 bruer

• 18 over- og underganger

• 2 viltoverganger

Prosjektet er et OPS-prosjekt. Vegvesenet har inngått kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherre, som igjen har hatt Skanska Norge om hovedentreprenør.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125