23948sdkhjf

Gigant-VA i Oslo

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har inngått kjempekontrakt med Skanska. Det skal bygges fjellhaller og tunneler på totalt fem kilometer vest i Oslo.

Det betyr at anleggsarbeidet i prosjekt ny vannforsyning Oslo vil starte om kort tid.

Kontrakten omfatter sprengning av store fjellhaller under Husebyskogen, to adkomsttunneler og en overløpstunnel fra Huseby til Sollerudstranda i Oslo. Om lag1,2 millioner kubikkmeter fast fjell skal tas ut. Dette er den første av åtte store kontrakter på byggearbeid i det som er Norges største vann- og avløpsprosjekt.

– Kontrakten representerer en viktig milepæl i dette store og komplekse prosjektet som skal sikre Oslo en tryggere vannforsyning, sier direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten, i en pressemelding.

Største enkeltinvestering

Prosjektet er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne med en total kostnadsramme på 12,5 milliarder. Prosjektet ble vedtatt i bystyret høsten 2019, og den nye vannforsyningen skal stå ferdig 1. januar 2028. Kontrakten som er inngått med Skanska har en total verdi på 2,88 milliarder kroner. Kontraktsarbeidet er forventet å vare omkring 3,5 år fra oppstart høsten 2020.

Kontrakten følger kravene i Oslomodellen, og det er også satt strenge klima- og miljøkrav. Byggeplassen skal være fossilfri, og en rekke elektriske anleggsmaskiner skal derfor benyttes. I tillegg skal det brukes lavkarbonbetong som gir lavere klimagassutslipp.

Sårbar forsyning

Oslos vannforsyning er sårbar. Byen har bare én stor vannkilde og ett stort vannbehandlingsanlegg. 90 prosent av Oslos innbyggere får vann fra Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Hvis noe skjer med vanntilførselen herfra står store deler av byen uten vann etter kort tid. Derfor er det vedtatt at Oslo skal bygge en reservevannforsyning med kapasitet til å forsyne hele byen med vann hvis dagens vannforsyning settes ut av spill.

Holsfjorden i Viken er valgt som vannkilde. Fra Vefsrud i Lier skal det bygges en 19 kilometer lang tunnel til Huseby i Oslo. Vannet ledes inn til et moderne vannbehandlingsanlegg som skal bygges i fjell under Husebyskogen. Videre skal det bygges en tunnel fra Huseby og inn til Oslo sentrum for å føre det ferdig behandlede drikkevannet inn på Oslos eksisterende vannledningsnett.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125