23948sdkhjf

Omsatte for mer og leverte bedre resultat

Veidekkes andre kvartal ble bedre enn fjorårets.

Veidekke omsatte for NOK 10,2 milliarder i andre kvartal. Resultat før skatt var NOK 501 millioner. Ved utgangen av kvartalet hadde entreprenørvirksomheten ordrereserver på NOK 35,9 milliarder.

– Veidekke legger bak seg et begivenhetsrikt kvartal. Produksjonen er opprettholdt på tilnærmet normalt nivå på tross av restriksjonene for å hindre koronasmitte, vi har omsatt for mer og levert bedre resultater enn i fjor, og vi har vunnet nye oppdrag som vi gleder oss til å ta fatt på i månedene fremover. Jeg retter en stor takk til medarbeiderne våre, som har møtt utfordringer med profesjonalitet, fleksibilitet, kreativitet – og hjerte for faget og for Veidekke, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

– I første halvår gjorde vi noen viktige valg om hvem Veidekke skal være, og hvordan vi best ruster oss for fremtiden. Vi besluttet å samle de norske anleggs- og industrivirksomhetene i ett virksomhetsområde, Veidekke Infrastruktur. Med hele bredden av anleggsfaglige kompetanser i samme struktur, kan vi nå møte store anleggskunder på en bedre koordinert og mer effektiv måte, sier Bengtsson.

Blir rendyrket entreprenør

– Siden november er det arbeidet med å finne en ny eierstruktur for eiendomsvirksomheten, og i juni konkluderte styret med salg. Dermed avslutter vi en fokusert og effektiv prosess til planlagt tid og med et godt resultat. Når salget er sluttført i september, står Veidekke som en rendyrket entreprenør, med en god finansiell stilling og med sterke posisjoner i de skandinaviske markedene, sier Bengtsson.

Pandemien fortsetter

– Etter alt å dømme vil pandemien prege samfunnet i de kommende kvartalene, og ennå vet ingen helt hvilke følger den vil få. I denne situasjonen fokuserer Veidekke på å bli enda bedre på det vi kan best: Å utvikle og gjennomføre lønnsomme entreprenørprosjekter på en kostnadseffektiv måte, i nært samspill med kunden, sier Bengtsson.

Konsernets samlede omsetning på NOK 10,2 milliarder i andre kvartal er på nivå med samme periode i fjor.

Betydelig mindre reasfaltering

Mens entreprenørvirksomheten og eiendomsvirksomheten økte omsetningen, falt omsetningen i industrivirksomheten med 22 %.

Omsetningsfallet i Industri skyldes hovedsakelig at det blir utført betydelig mindre reasfaltering av det offentlige veinettet i Norge.

Bedre resultat i nesten alle selskapene

Konsernets resultat før skatt i andre kvartal var NOK 501 millioner, mot NOK 451 millioner i fjor.

I entreprenørvirksomheten var resultatet NOK 297 millioner, mot NOK 251 millioner i andre kvartal i fjor, og alle entreprenørvirksomhetene økte resultatet.

I eiendomsvirksomheten var resultatet NOK 138 millioner, mot NOK 111 millioner i fjor, etter godt salg i Norge og delsalg av prosjekt i Sverige.

Industrivirksomhetens resultat på NOK 80 millioner, ned fra NOK 108 millioner i fjor, er preget av volumnedgang og prispress i asfaltvirksomheten.

Entreprenørvirksomheten fikk nye ordrer til en verdi av NOK 9,9 milliarder. Ordrereserven på NOK 35,9 milliarder er på samme nivå som i fjor. To tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste tolv månedene.

Halvåret oppsummert

Omsetningen i første halvår 2020 utgjorde NOK 19,2 milliarder, mot 18,6 milliarder i første halvår 2019. Veksten kom i den svenske anleggsvirksomheten og byggvirksomhetene i Göteborg og Skåne.

Resultatet for første halvår var NOK 484 millioner, mot NOK 431 millioner i fjor. Forbedringen på 12 % kan i hovedsak tilskrives anleggsvirksomhetene. Det ble rapportert 79 skader i andre kvartal, hvorav to alvorlige.

Samlet H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) i andre kvartal var 4,7, mot 4,0 i foregående kvartal og i andre kvartal 2019. Sykefraværet utgjorde 4,7 %, mot 4,1 % i foregående kvartal og 3,8 % i andre kvartal i fjor.

Korttidsfraværet var tilbake på normalt nivå mot slutten av kvartalet, etter å ha økt tidlig i kvartalet som følge av covid-19-pandemien.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.047