23948sdkhjf

Står klare med 70 vegprosjekter

Med forfall for opp mot 80 milliarder kroner mener KS og NHO at regjeringen og Stortinget må sørge for ekstra penger til fylkesvegene i neste års statsbudsjett.

– Fylkesvegene trenger sårt midler til vedlikehold. De utgjør hoveddelen av vegnettet vårt, og er avgjørende viktig for både næringslivet, transportsektoren, og alle private som reiser, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Bremset opp

– Vi trenger fylkesvegene for trygg transport av fisk og andre eksportvarer. De er også viktige for vekst i kollektivtransporten. Å oppgradere fylkesvegene vil gi samfunnsøkonomiske gevinster, sier administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almlid.

Norsk økonomi har bremset opp etter korona-nedstengningen, og flere støtteordninger er vedtatt i Stortinget for å redde norske arbeidsplasser. Nå legger KS (Kommunesektorens organisasjon), i samarbeid med alle landets fylkeskommuner, frem en liste over vedlikeholdsprosjekter på fylkesveger som kan gjennomføres raskt og gi rask sysselsetting.

KS og NHO er helt enige: Regjeringen og Stortinget må legge ekstra penger på bordet til vedlikehold av fylkesvegene i neste års statsbudsjett. Forfallet er beregnet til opp mot 80 milliarder kroner. Det dreier seg om dårlige grunnforhold, vegskuldre som smuldrer opp, farlige rekkverk, rasfare og mye til.

500 mill. betyr noe

– Forutsetningen for at disse prosjektene kan komme i gang på nyåret er at Stortinget øker fylkeskommunenes inntekter med 500 millioner kroner. Selv om 500 millioner er lite sammenliknet med det kartlagte etterslepet på opp mot 80 milliarder kroner, vil økningen bidra til å utbedre flere viktige vegstrekninger og broer landet rundt, sier Gram.

– Dette er vinn-vinn. Prosjektene kan settes raskt i gang, og dermed bidra til å holde hjulene i gang og trygge arbeidsplasser over hele landet. Politikerne har vært flinke til å bevilge penger til riksvegene, slik at etterslepet på vedlikehold der er stanset og redusert. Situasjonen for fylkesvegene, som utgjør hele 44.000 kilometer vegnett, er derimot langt mer krevende. Her er vedlikeholdsetterslepet enormt, og fylkene klarer ikke å løse dette uten ekstra bevilgninger, sier Gram i KS.

Fakta: Det er beregnet et forfall på opp mot 80 milliarder kroner på fylkesvegnettet. I tillegg er det beregnet forfall opp mot 50 milliarder på riksvegene, og at det vil koste opp mot 70 milliarder å utbedre alle kjente raspunkt på riks- og fylkesvegnettet i kategoriene «høy» og «middels» fare.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125