23948sdkhjf

Større reservat med ny E6

I Nye Veiers utbygging av ny E6 forbi Hamar, ble det tatt ut 126 dekar og lagt til 175,5 dekar i naturreservatet Åkersvika. Werner Christie ved Vidarshov gård har avstått 100 dekar til naturreservatet.

Omtrent 100.000 kvadratmeter i naturreservatet er ryddet frem for å berike reservatets naturmangfold og fugleliv. For å holde området i hevd, skal økologiske ammedyr på sommerbeite sørge at området i naturreservatet ikke på nytt gror igjen.

Området ligger mellom jernbanelinjen og Åkersvika. Arealet har i mange år vært gjengrodd og preget av annen unaturlig vegetasjon.

Da Nye Veier skulle erstatte dagens E6 med ny, trafikksikker veg som berører det 4,3 kvadratkilometer store naturreservatet Åkersvika, var kravet fra Fylkesmannen at nytt vegareal innenfor landskapsvernområdet som ble bygget ned, skulle gjenskapes.

Spennende ide

Vidarshov gård, ikke langt fra Hamar, eier areal innenfor landskapsvernområdet som for tiden ikke er i landbruksproduksjon. Werner Christie har eid gården i mange år, men formell eier er nå datter Ingrid Christie. Arealer her ble identifisert som del av reguleringsplanprosessen. Nye Veier har siden detaljplanlagt og utført tiltaket.

– Ideen var spennende. Samarbeidet med Fylkesmannen, Hamar kommune og Nye Veier ga enighet om å rydde frem området, slik at det kunne bidra positivt for fuglelivet og det originale biologiske mangfoldet i våtmarksområdet, sier Christie.

Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen har fulgt prosjektet tett.

– Vi er glade for å kunne vise at vegprosjekt og miljøtiltak kan ha felles synergier, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Det aktuelle området tilhørende Vidarshov gård er fra før båndlagt til flommål, og grenser mot samme type areal eid av Hamar kommune. Til sammen ble man enige om å sette i stand i overkant av 100.000 kvadratmeter.

Blitt veldig flott

– Vi er opptatt av å ta vare på naturen, og føler det er trygt å avstå eiendom til reservatformål. Området er blitt veldig flott etter at det ble ryddet frem, sier Werner Christie.

Reservatområdet var grodd igjen av vegetasjon som ikke naturlig hører hjemme her. Dette er saget ned og fjernet på en skånsom måte, mens naturlig vegetasjon og treslag ble stående tilbake.

Det er også enighet om hvordan området kan holdes i hevd. Økologiske ammekyr på sommerbeite, pluss noen geiter, sørger for at områdets vegetasjon holdes i sjakk.

Øyvind Froknestad og kona Solvei Cottis Hoff skal forpakte beitet som er satt i stand.

– Dette er veldig flott, og blir et fint sommerbeite for våre økologiske ammekyr, sier ekteparet.

Merverdi for omgivelsene

– Dette er blitt en fin historie, som er blitt til som følge av at Nye Veier realiserer sitt prosjekt og man skaper merverdi for omgivelsene. Det er flott at Staten legger til rette for slik utvikling, sier Christie.

Nye Veier bekoster oppsetting av permanent gjerde rundt beiteområdet. I tillegg finnes kommunale planer for å opparbeide turveg mellom beitet og jernbanelinjen, slik at området også kan brukes av turfolk.

– Dermed får folk en mulighet til å betrakte livet i våtmarksområdet på avstand. Vi synes dette er veldig positivt, og viser nivået på politikken i Norge. Veger må vi ha, og de må plasseres fint i landskapet de skal realiseres. Og det er riktig at man kompenserer landskapsvernområder.

– Det er morsomt at alle parter ser nytten av dette, sier Werner Christie ved Vidarshov gård.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.133