23948sdkhjf

Radioaktivt stoff i Vigga under byggingen av nye riksvei 4

En tilsynsrapport forteller om det som karakteriseres som alvorlige avvik.

Utslippet skjedde under anleggelsen av massedeponiet sør for tunnelåpningen, uten utslippstillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Her ble det gravd ned store mengder alunskifer.

Saken stod i Hadeland først (bak betalingsmur)

I 2017 ble Granstunnelen åpnet med hornmusikk, statsrådsbesøk og et yrende folkeliv. Nå forteller en tilsynsrapport om det som karakteriseres som alvorlige avvik i forbindelse med byggingen.

Et utslipp på anslagsvis 1,2 kilo av det radioaktive stoffet uran er et slikt avvik.

Utslippet skjedde under anleggelsen av massedeponiet sør for tunnelåpningen, uten utslippstillatelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Her ble det gravd ut ca 500.000 kubikk før det ble fylt opp igjen, først med alunskifer og deretter med stein.

Utslippet havnet i Vigga, men skal i liten grad ha påvirket vannet står det i Hadeland.

Eneste prosjekt som har fått tillatelse til alunskifer-deponi

Det skulle blant annet brukes store mengder sprengstein fra tunnelen til masseutskiftingen. I rapporten fra DSA opplyses det at omtrent 100.000 kubikkmeter av denne steinen var forventet å være alunskifer og andre syredannende bergarter, som i kontakt med luft kan føre til at det dannes sur avrenning.

Det igjen kan føre til at det dannes uran og andre tungmetaller, som igjen kan lekke ut i miljøet og medføre omfattende forurensning.

I rapporten heter det blant annet at det å benytte alunskifer som fyllmasse utenfor allerede godkjent deponi er en utradisjonell løsning. Prosjektet i Gran er det eneste hvor DSA har gitt tillatelse til dette.

Imidlertid, skriver DSA, viste det seg at rensesystemet som var installert ikke fungerte optimalt for uran, thorium, molybden, arsenikk, kalsium, vanadium og svovel.

De pålegger nå blant annet vegvesenet å kartlegge om det forekommer tillatelsepliktige utslipp fra masselageret i dag. Utslippsvannet skal analyseres for uran, radium og polonium-210.

Brukte ikke toppmembran

Et annet avvik som DSA ser alvorlig på er altså at vegvesenet ikke benyttet toppmembran over masselageret, slik de beskrev i søknaden og som var en av forutsetningene for at DSA ga tillatelse til disponering av blant annet alunskifer.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14