23948sdkhjf

Realistisk øvelse

I regi av Norsk Luftambulanse samles ambulanse-, brann-, politi- og bergningsmannskaper til realistiske øvelser rundt om i landet. Vi var med da en buss �?veltet�? og to personbiler �?frontkolliderte�?.

I nesten 10 år har Norsk Luftambulanse (NLA) arrangert TAS-kurs (tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid) for ambulanse-, brann- og politietatene. De første kursene het TAS1, så kom TAS2 og nå er det TAS3 instruktørene fra NLA reiser rundt om i Norge og arrangerer. Som tittelen antyder - tverrfaglig - er dette et kurs for å øve opp etatene til bedre samhandling i forbindelse med ulykker og for at de skal bli bedre kjent med utstyret de enkelte etatene har.

TAS3 går over to dager, og er en blanding av teori og praktiske øvelser. Deltakerne får trening i samarbeid, prioritering av oppgaver og håndtering av nytt utstyr ved store ulykker. De får innblikk i hvordan tunge kjøretøy er konstruert, og hvilken utfordring man da står overfor når man skal redde mennesker ut av slike kjøretøy. Videre er forebygging av nedkjøling av pasienter et viktig tema.

Hurtigfrigjøring

Tungt.no var med da NLA arrangerte TAS3 i Ås kommune i Akershus. Bak brannstasjonen til Follo Brannvesen ble det rigget til en fiktiv ulykke hvor to biler hadde frontkollidert.

- Her handler det om å gjøre minutter om til sekunder, sier kursleder Torfinn Hallerud hos Norsk Luftambulanse. Etter at det er konstatert at de skadde (markører fra brannvesenet) sitter fastklemt, blir en kjetting festet i hver av bilens A-stolper og disse blir igjen festet til vinsjen på brannbilen. En annen kjetting blir festet mellom bakparten på bilen og en bergningsbil fra Martiniussens Bilservice. Når ambulansepersonellet har klargjort de skadde med blant annet nakkekrage, strekkes karosseriet på personbilen såpass langt at de skadde kan frigjøres fra bilvraket. Mens dette pågår blir det også brukt luftdrevne sakser for å klippe opp vraket. I løpet av noen og tjue minutter er alle de "skadde" ute av vraket.

Quattro

Andre praktiske øvelse i forbindelse med kurset er redning av skadde i forbindelse med en bussulykke. Før øvelsen starter er en buss veltet over på siden og markører har tatt plass inne i og på utsiden av bussen.

- Hensikten med denne øvelsen er å øve på situasjoner hvor vi har flere skadde enn innsatspersonell til å hjelpe, sier Hallerud. - En del av kurset går også ut på å lære hvordan tyngre kjøretøy er konstruert. For eksempel kan vi ikke utføre hurtigfrigjøring på en lastebilhytte på samme måte som på en personbil. Da vil hytta tippe fremover, sier han. I slike tilfeller må de for eksempel feste en motholdskrok bak på hytta og ned til bakhjula på lastebilen.

- Vi har både teoretisk og praktisk øvelse i å jobbe i høyden. Bare det at dørhåndtaket er 180 cm over bakken kan være utfordrende, sier Hallerud.

Ved ulykker der busser og lastebiler er involvert prioriteres klipping og skjæring for å få ut skadde personer. I mange tilfeller er det ikke bare for redningsmannskapene å gå i gang, da kjøretøyet kan stå i fare for å velte eller skli ut av veibanen. I slike tilfeller er det viktig at bergningsselskapene er raskt på plass.

- Bergningsselskapene har en sentral rolle i ulykker der tyngre kjøretøy er involvert. De har redskap til å håndtere kjøretøy fra 10 tonn og oppover, og det er viktig å få de ut til ulykkesstedet så fort som mulig, sier Hallerud. Med dette som bakgrunn har Quattro-varsling blitt et begrep. Det vil si at bergningsselskapet skal få beskjed fra AMK-sentralen samtidig som ambulanse, brannvesenet og politi. Før et tyngre kjøretøy er sikret fra å velte eller forandre posisjon, kan ikke redningspersonell gå inn for å redde ut skadde uten å sette sin egen sikkerhet i fare.

Spleiselag

Som nevnt har Norsk Luftambulanse holdt tverrfaglig samarbeidskurs siden begynnelsen av 2000-tallet. Årlig har flere hundre ambulanse-, brann-, politi- og bergningsmannskaper blitt kurset i hurtigfrigjøring, samhandling og kommunikasjon. Så langt i år har kurslederne fra NLA holdt 46 kurs rundt om i landet. Kurset er et spleiselag hvor NLA tilrettelegger, mens de forskjellige kommuner og etatene stiller med mannskap, utrykningskjøretøy og utstyr. TAS3 tilbys gratis til alle kommuner i Norge og er finansiert av de mer enn 800.000 medlemmene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063