23948sdkhjf

Sjef for Vegtilsynet klar

Trude Tronerud Andersen er tilsatt som direktør for Vegtilsynet, som skal etableres på Voss i løpet av 2012.

- Jeg er glad for å få Andersen som direktør for Vegtilsynet. Hun har en erfaringsbakgrunn som vil være viktig for tilsynet. At hun kjenner Statens vegvesen etter to år i etaten vil også være nyttig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Trude Tronerud Andersen kommer fra stillingen som seksjonsleder for Plan og forvaltning for Voss og Hardanger i Statens vegvesen. 36-åringen er utdannet siviløkonom - og har blant annet bred erfaring med virksomhetsutvikling og - styring etter ni år i Hydro-/Statoil-systemet.

- Jeg ser fram til å være med å etablere og bygge opp det nye vegtilsynet. Jeg håper at jeg med min bakgrunn kan ha mye å bidra med både i den kommende oppbyggingsfasen og når tilsynet kommer i operativ drift, sier Andersen.

Stortinget vedtok høsten 2010 å legge Vegtilsynet til Statens vegvesen i en egen enhet direkte under vegdirektøren. Det skal være et tydelig organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og den øvrige virksomheten i etaten.

Vegtilsynet er nå under etablering - og skal være operativt i løpet av 2012 med Voss som kontorsted.

Samferdselsdepartementet arbeider for tiden med en instruks for Vegtilsynet.

Målet med tilsyn med veginfrastrukturen er å bedre sikkerheten for transport på veg i tråd med nullvisjonen og nasjonalt fastsatte mål. Tilsynsfunksjonen bygges opp som et risikobasert systemtilsyn, som skal føre tilsyn med at vegeierne har tilstrekkelige prosesser, prosedyrer og styringssystemer for å ivareta sikkerheten etter fastsatte krav.

I første omgang etableres tilsyn kun for det statlige vegnettet. Tilsyn med hele det offentlige vegnettet vil kunne være på plass så fort nødvendig lovarbeid er ferdigstilt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063