23948sdkhjf

Dødsveien er hans arbeidsplass

28 mennesker har mistet livet langs de seks milene mellom Voss og Trengereid i Hordaland siden 1993. Folk flest har gitt Torgils Rogne’s daglige arbeidsplass navnet dødsveien. Ulykkene preger hverdagen hans.

27 tunneler, smal og svingete. De 11 siste månedene er sju mennesker drept i ulykker på denne strekningen.

2011 blir nok et blodig år langs E16.

Statens Vegvesen betegner de 60 kilometrene som en krevende vei med høy risiko.

Torgils Rogne, nestformann i Norges Lastebileier Forbund (NLF) i Hordaland, har veien som sin daglige arbeidsplass. Hvilke tanker gjør han seg om det som skjer?

- Den gang veien åpnet var jeg gift med en journalist som ble utkalt på alt for mange av disse ulykkene. Dette preget henne så sterkt at det smittet over på meg.

Jeg opplevde også å komme tidlig til mange ulykker både med og uten personskade, jeg har vært med på livredning og kommet som en av de første til dødsulykker.

Det gjør inntrykk når folk fulle av blod tviholder rundt armen din og sier at de holder på å dø, erkjenner han.

Torgils er småbarnefar og det som plager ham mest når han i dag setter seg bak rattet i lastebilen og skal kjøre til Bergen, er at han tenker stadig oftere på om han havner opp i en kollisjon og ikke kommer seg hjem til ungene igjen.

- Den tanken har slått meg og den skremmer meg. Etter 26 år som yrkessjåfør må jeg ærlig innrømme at jeg vurderer å finne på noe annet. Ikke bare på grunn av E16, men den er en stor del av den totale situasjonen som gjør at jeg vurderer å gi meg, innrømmer han.

Arbeidsgruppen

Torgils har kjørt ulykkesstrekningen langs E16 omtrent daglig siden første gang veien åpnet høsten 1991. Allerede de første årene skjedde det uvanlig mange ulykker, spesielt på strekningen mellom Evanger og Dale.

Siden 1995 er det registrert 52 alvorlige ulykker her. Tar vi med tallene fra årene 1991 til 1995 ser statistikken i realiteten enda verre ut.

- Kort fortalt ble det gjort en umiddelbar reduksjon av fart den gang først på 90-tallet og det så ut til å hjelpe. Den store toppen i statistikken gikk ned. De siste årene har vi imidlertid sett at antall ulykker og alvorlighetsgraden av dem øker igjen, i takt med trafikktettheten.

Torgils kom som en av de første til den mest alvorlige ulykken i fjor, der tre mennesker omkom i frontkollisjon med et vogntog.

Over 50 prosent av ulykkene på E16 er møteulykker.

- Jeg sto der i fem timer den kvelden. Da får man tid til å tenke og det gjør noe med deg. Det som kanskje frustrerer meg mest er at det snakkes så mye om denne veien, og at så lite blir gjort. Derfor satte jeg utrolig stor pris på å bli spurt av NLF om jeg ville delta i en arbeidsgruppe sammen med blant andre Statens vegvesen og redningsetatene. Her har jeg fått lagt frem med en del synspunkter og har kunnet snakke rett fra hjertet. Jeg begynner å få en del dyrkjøpte erfaringer langs denne veien som jeg ønsker å dele med dem som trenger å høre det.

Han forteller også om sinte telefoner fra kolleger etter at han tok til orde for å redusere hastigheten midlertidig som en del av tiltakene for en tryggere vei.

- En som ringte meg idioterklærte meg for at jeg gikk inn for redusert hastighet. Han hadde jo knapp nok tid på transportoppdragene våre som det var. Jeg svarte at om ikke vedkommende kunne redusere farten med 10 km/t på en så kort strekning, så burde han vurdere et annet yrke. Det er de som har klokkeslettleveringer som reagerer. De som blir bøtelagt for å komme frem noen minutter for sent frem. Det er feil fokus etter min mening. Jeg står for det jeg har sagt, men syns det er trist når vår egen bransje kritiserer trafikksikkerhetstiltak, innrømmer Torgils.

Nylig bevilget regjeringen 21 millioner kroner til strakstiltak på denne veien. Tiltak som arbeidsgruppen har lagt frem.

- De midlertidige løsningene kan fungere i en periode, men helt fornøyd kan vi ikke være før det bygges en ny trasé og det er nok langt frem i tid.

Om Torgils Rogne fortsatt er yrkessjåfør da er vel tvilsomt. Han begynner å få nok.

Det eneste han er sikker på er at det ikke er spørsmål om det skjer en ny ulykke her, men når...

Tiltakene

Kalking av 15 kilometer tunnelvegger.

25 kilometer rumlefelt.

15 til 20 stopplommer skal lages for å gjøre det enklere å slippe forbi trafikken bak.

Strekningsvis automatisk trafikkontroll.

Elektroniske fartstavler.

Forsterket vintervedlikehold.

Utbedring av sideterreng.

Redusert fart i to områder.

Utbedring av 10 kurver.

Belysning mellom tunneler der avstanden er mindre enn en kilometer mellom tunnelene.

Mange ønsker seg midtrekkverk, men til det er den eksisterende veien for smal.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079