23948sdkhjf

Alucar:: Pasjon for påbygg

Anna Vesterback ved finske Alucar er en av Nordens ytterst få kvinnelige selgere av påbygg til tunge biler. Alucar er eksperter på lette, men solide tømmerpåbygg. I Norge er det Bevola som er Alucar-importør.

Alucar har skaffet seg et godt omdømme på verdensbasis som leverandør av lette, men bunn solide påbygg til tømmerbiler - og det i de fleste tilfellene uten noen gang å ha sett bilen. Og, satt litt på spissen; bare en tilfeldighet fra rundt hundre år tilbake i tid gjør at Anna ikke prater kav Vardø- væring.

Vi treffer Anna Vesterback i Maxmo, tre mil nord for Vasa. Maxmo er en bygd med rundt tusen innbyggere. De fleste har svensk som morsmål. Man skal være en observant sjåfør for å få øye på skiltet som viser til Alucar innimellom løvtrærne ved første passering. Vel inne på området er det lett å la seg imponere. Her er aluminiumsprofiler og komplette påbyggspakker sirlig stablet opp i rekker av reoler. Anna leder an inn til administrerende direktør Anssi Alasaari, og over en kopp kaffe blir vi oppdatert på Alucars virksomhet.

- Det hele startet i 1984, forteller Anssi Alasaari. Folk fra stedet med en spesiell interesse for tømmertransport gikk sammen om å konstruere påbyggene de selv ønsket seg. Etter oppstarten har Alucar gått gjennom flere faser med forskjellige eiere. Nå er vi 35 ansatte, og leverer påbygg og tømmerbanker til et internasjonalt marked. I fjor produserte vi 350 komplette påbygg og rundt 4000 banker. Vi leverer også tømmerbanker til andre påbyggere og tilhengerprodusenter.

Extendo- gruppen

Alucar ble del av Extendo- gruppen i 2000. Extendo består i tillegg til Alucar av ExTe, Midwaggon og Evans. ExTe konsentrerer sin virksomhet om tømmerbanker og strammere. Midwaggon har spesialisert seg på service og påbygg til jernbanevogner. Evans lager tømmerpåbygg, tank- og tipputrustning og maskintrailere på New Zealand. I Singapore har ExTe etablert et handelsvarehus for salg av sine produkter til et økende asiatisk marked.

- Alucar har ikke egne agenter, forteller Anssi Alasaari. - Lokale forhandlere og påbyggere representerer oss. I Norge står Bevola i Larvik for importen. Forskjellige påbyggere utfører selve monteringsarbeidet.

Plug and play

- Tradisjonelt kommer kunden med et chassis til påbyggeren, som så går i gang med å samle deler og produsere og montere utrustningen. Her har vi tenkt litt annerledes, sier Alasaari.

- Om alt fungerer optimalt, så er påbygget ferdig når chassiset ruller ut av fabrikken. Vi sender det som et komplett monteringssett til den lokale påbyggeren, som i sin tur bolter de enkelte delene fast på chassiset. Dette sparer mye tid for kunden. Prosjektplanlegging er vår spesialitet, smiler Alasaari.

- Kundene kontakter oss eller sin lokale påbygger samtidig som de bestiller ny bil. Sammen finner vi ut av hva de ønsker og behøver. Det mest krevende er å få fram de eksakte målene og lengdene på påbygget. Vi kontakter bilprodusenten, som sender detaljerte chassistegninger basert på det aktuelle chassisnummeret til oss. Ut fra tegningene konstruerer og produserer vi selve påbygget. Vi tar fram riktig hydraulikkpumpe, beregner slanger, osv. En fordel med å bruke helstøpte aluminiumsprofiler til hjelperammer, er at punkter på rammen som krever ekstra forsterking dimensjoneres for dette allerede ved produksjon av profilene. Vi borer hull i profilene som korresponderer med de som bilprodusenten har beregnet for påbygg. Den lokale påbyggeren sparer tid ved at det ikke er nødvendig hverken å sveise eller bore hull i rammen på bilen. I monteringssettet inngår alt som trengs inklusive boltene. - Plug and play, helt enkelt.

Lett vekt

Tømmerpåbyggene som leveres til Finland og de baltiske statene monteres direkte på bilene hos Alucar i Maxmo. Et komplett bilpåbygg i aluminium veier like i overkant av to tonn, hydraulikken medberegnet.

- Noen innvender at det kan være vanskelig å sveise aluminium om det oppstår skader, sier Anssi Alasaari. - Vi sier at problemstillingen ikke er relevant. Alle forbindelsene er boltet sammen. Ved eventuelle uhell skal det være raskt og enkelt å bytte ut defekte deler. Vi leverer også banker i stål, eller som en kombinasjon av stål og aluminium, til marked hvor vekt spiller mindre rolle. Andre produkt er verktøyskap, sandstrøere og pneumatiske akseltrykkfordelingssystem. De siste er utviklet for bladfjærede tandembiler, og inkluderer to luftbelger som monteres på drivakslene. Den bakerste belgen løfter bakre aksel opp, mens den fremre presser første aksel ned. Systemet er enkelt, og vi mener det gir optimal framkommelighet med lavere belastning på bilen enn tilsvarende hydrauliske system.

Framgavlene er selvfølgelig også laget av aluminium. Modellene har gjennomgått svensk slagprøvetest og fått godkjent. For tilhengere finnes manuelle og hydrauliske skyvesystem for lasting. Krankonsolene tilpasses enten fast eller avtagbar kran. Selve kranen inngår ikke i monteringssettet.

Puslespill

- Vi benytter oss av en rekke underleverandører. Å få fram alle delene til rett chassis til riktig tid er i tillegg til konstruksjon og beregninger en av hovedoppgavene våre, og er til tider som et omfattende puslespill. Kontakten med kundene er spesielt interessant. Tømmerkjøring er en forholdsvis liten nisje innen transport, og de som driver er eksperter, sier Alasaari med engasjement. - Vi er stadig i kontakt med bileiere og påbyggere fra mange forskjellige land, og har mulighet både til å lære av, og til å dele, ulike løsninger og idéer.

Anssi begynte ved Alucar i 1999 som produksjonssjef. Han har ledet bedriften fra 2004.

- De fleste som jobber her, har lang fartstid i firmaet. Mange har begynt som sommervikarer i produksjonen fra ung alder. Senere har de fortsatt å jobbe ved siden av studiene. Når de etter endt utdannelse har fått fast ansettelse, har de i tillegg til teorien en bred praktisk bakgrunn. Det er en vinn - vinn situasjon både for den enkelte og for Alucar. Da vi mot slutten av 2010 så oss om etter nye selgere, innså vi at teknisk spesialkompetanse hadde vi internt så det holdt. Vi ønsket oss derfor medarbeidere med språk og markedsføring som spesialfelt, forteller Anssi. - Vi var heldige som fant Anna.

Anna trives

- Jeg stortrives i denne jobben, smiler Anna Vesterback. - Jeg er imponert over kollegene mine og all kunnskapen de har og deler. For meg blir påbyggerbransjen mer interessant for hver dag. Å forhandle med kundene og finne fram til løsninger som passer deres transportbehov er interessant. Det ligger en spesiell utfordring i dette etter som språk og kultur varierer. Jeg har mye kontakt med Russland og statene i det tidligere Sovjet, samt Frankrike, Kanada og Japan. Forskjellen i tidssoner gjør at dette definitivt ikke blir en ni til fire- jobb. Det har hendt at jeg har stått hjemme og rørt i middagsgrytene, og samtidig diskutert rammemål og priser med Japan, ler hun.

Anna Vesterback har en solid utdannelse innen markedsføring og internasjonal handel, og flere års erfaring fra eksportsalg. Hun prater russisk, engelsk, finsk, svensk og tysk flytende. - Nå har jeg fransk på gang, legger hun til.

Vardø

- Har dere vært i Vardø, spør Anna Vesterback, og vil gjerne vite mer om byen og folket i nord.

- Min oldefar kom derfra, forteller hun. Han het Edvin Stjern. - Som femåring lekte han gjemsel med andre barn nede ved havna, og lurte seg ombord på et russisk skip. Akkurat når han kom fram fra gjemmestedet vet jeg ikke, men skuta hadde lagt ut fra havn og var på vei østover. I Murmansk ble han adoptert av en finsk familie. De het Murtola. Først som attenåring kunne han reise tilbake til Vardø. Jeg vet at oldefar var i Vardø en stund, men at han etter ganske kort tid dro tilbake til Murmansk.

På denne tiden og fram til 1917 var Finland en del av Russland. Det foregikk livlig handel mellom byene på Nord- Kalotten.

- Jeg kjenner dessverre ikke flere detaljer rundt olderfars norske historie, sier Anna Vesterback.

Anna selv ble født i Petrozavodsk i russiske Karelen. Hun flyttet til Finland etter et år som utvekslingsstudent i Minnesota.

- Jeg hadde tenkt å fortsette studiene i USA, sier hun, men valgte Finland etter som foreldrene mine flyttet hit. Og jeg håper jeg snart kan besøke Vardø sammen med min egen familie!

Norden

Vi treffer også Svante Peth, som gjennom en årrekke har hatt ansvar for salg til Norden og Norge. Jobben er blitt det han kaller en livsstil.

- Bilspesifikasjonene varierer i de enkelte landene, sier han, men kundene er i bunn og grunn ikke spesielt ulike. De som driver innen dette feltet er gjennomgående positive og profesjonelle folk. Vår utfordring er å få fram det de vil ha - til en pris de aksepterer. Jeg har arbeidet i bransjen siden slutten av syttitallet, først med personbiler og busser, og så med påbygg som spesialområde. - Man kommer på jobb om morgenen, og når man ser opp er dagen slutt, smiler han. - Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har hatt en kjedelig dag.

Kjedelig var heller ikke besøket hos Alucar. I det vi svinger ut porten, kjenner vi at deres pasjon for påbygg slett ikke er vanskelig å dele.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078