23948sdkhjf

- Jeg har vanskelig for å forstå at regjeringen lar Bring-situasjonen vedvare

NLFs Geir A. Mo mener det er alt for lett å være useriøs i transportbransjen.

Det har stormet rundt Bring de siste dagene. Først ble en kar som kjører mye for Bring stanset med svært alvorlige brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Få dager senere ble en ny bil, som viser seg å tilhøre førstnevntes bileierens bror også stanset. Han utførte da frakt for Bring og hadde ennå større brudd på samvittigheten. Enkelte døgn hadde sjåføren kjørt opp mot 22 timer. Brødrene har i en årrekke utført kabotasjekjøring, bl.a. for Bring.

Tungt har kontaktet NLF og bedt om en uttalelse i saken. Dette er hva administrerende direktør, Geir A. Mo, har svart:

Bring har et særlig ansvar

Uavhengig av akkurat denne enkeltsaken mener jeg det generelt avdekkes alt for mange slike saker. Det er åpenbart for lett å være useriøs, og at store seriøse transportkjøpere stoler på en etisk erklæring og bruker det som unnskyldning hver gang leverandørenes deres avsløres er etter min vurdering ikke noe annet enn ren ansvarsfraskrivelse.

Hva gjelder Bring mener jeg de har et særlig ansvar for å sørge for at deres underleverandører følger regelverket til punkt og prikke. Dette særlige ansvaret har de fordi Bring er eid av den norske stat v/Samferdselsdepartementet. Dette departementet har ansvaret for både å regulere markedet og kontrollere det. Det i seg selv er uheldig. Samtidig eier de altså et av de aller største transportkonsernene med over 1000 lastebiler pluss innleie.

Dette konsernet er, bl.a. fordi de åpenbart utnytter kabotasjeregelverket til fulle, med på å utkonkurrere små og mellomstore private, ofte familieeide bedrifter.

Dette er svært betenkelig og jeg har vanskelig for å forstå at nåværende regjering lar denne situasjonen vedvare uten å gjøre noe med det.

Etter min vurdering burde Bring ha som uttalt målsetting å bruke minst mulig kabotasjekjøring i sin virksomhet, i stedet for det som nå synes å være virkeligheten, det motsatte. Kabotasjekjøring skulle være unntaket for å hindre tomkjøring og sørge for større effektivitet. Nå er det helt åpenbart blitt et eget forretningsområde for spekulative transportselskaper fra lavkostland.

Er å regne som piratkjøring

Jeg legger også til grunn at Bring ( og alle andre som benytte kabotasjetransport) kan dokumentere lønnsnivået til sjåførene som kjører kabotasjeoppdrag for dem i Norge. Etter 1. juli i år skal de ha norsk tarifflønn, og Bring har et ansvar etter bl.a. straffeloven og yrkestransportloven å forsikre seg om at underleverandører opererer lovlig

Hva gjelder de to brødrene som tungt.no omtaler, burde de og alle andre som opererer på den måten det påstås at disse har gjort, bøtelegges så kraftig at de totalt mister lysten på å operere i det norske markedet.

Det burde også være et europeisk sanksjonsregime som i grove tilfeller burde medføre tap av fellesskapstillatelse for selskapet og kompetansebevis for sjåførene. Det slike useriøse aktører driver med er sterkt trafikkfarlig og det er å regne som piratkjøring. Det kan vi ikke akseptere i vårt land.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094