23948sdkhjf

Her er forslagene til nye kabotasjeregler

Vil innføre kabotasjekarantene etter siste tur og innføre nye skrivere. Dessuten blir det endringer i kombinert-transporten.

Mandag denne uken var det rådsmøte om den såkalte mobilitetspakken i Bryssel. EUs transportministre var på plass for å forhandle om blant annet regler for kabotasje og like konkurransevilkår.

Flere punkter ble tatt opp. Her er noen av de viktigste for Norge som det nå er enighet om:

  1. Det blir strengere kabotasjeregler. Etter de foreslåtte nye reglene vil lastebiler fra andre EU-land kunne kjøre tre kabotasjetransporter i løpet av syv dager etter at de kommer inn i Norge. Deretter må de ut av landet i minst fem dager før de på nytt kan kjøre kabotasje i Norge.
  2. Reglene for utstasjonering skal skjerpes og gjøres mer tydelig.
  3. Nye skrivere skal introduseres.
  4. Forbudet mot ukehvil i hytta opprettholdes.
  5. Det blir endringer rundt regelverket om kombinert transport.

Det var i forkant knyttet spenning rundt dette møtet. Ministrene har diskutert innholdet av mobilitetspakken siden det opprinnelige forslaget kom på bordet i mai 2017 uten helt å komme til enighet.

Les også: Nye kabotasjeregler, ukehvil, minstelønn og varebiler.

Men selv om ministrene nå har kommet til enighet, skal forslaget fortsatt behandles av Europaparlamentet. Deretter skal saken forhandles med EU-kommisjonen. Det er derfor fortsatt uklart hvordan det endelige regelverket vil bli. Allikevel vil enigheten ministrene mellom ha stor betydning.

Redaksjonens kommentar:

At forbudet mot ukehvil i hytta opprettholdes er ingen overraskelse. En nylig EU-dom har fastlått dette og en endring på dette feltet så kort tid etterpå, ville vært oppsiktsvekkende.

At nye skrivere innføres er heller ikke mer enn hva kan må forvente. Så får vi håpe de er mer intelligente enn forgjengerne.

Reglene om kombinert transport er mer interessante. Det har vært signalisert en periode at disse reglene skal strammes inn. La oss først ta dagens regler: Godset må først gå minimum 10 mil med skip eller jernbane. Deretter kan det fraktes av utenlandske biler opp til 150 mil i luftlinje. Bilene trenger ikke gå ut av landet og kabotasjereglene gjelder ikke. Derfor finnes en rekke utenlandske biler som aldri er utenfor Norge. Såvidt vi forstår forslagene, vil det her bli endringer slik at denne transporten vil bli underlagt kabotasjeregelverket.

Til slutt har vi den evige kabotasjekampen.

Bakgrunnen for de strengere reglene for kabotasjetransport skal i første rekke være for å demme opp for den planlagte kabotasjen. Kabotasje skal i utgangspunktet være tilfeldig. Derfor vil ministrene gjøre det vanskeligere å utføre systematisk kabotasje. I dag kan man bare kjøre ut av landet etter fem dager, bytte tralle på Svinesund og kjøre inn igjen. Det kan kalles mye, men tilfeldig er det ikke.

Det er heller ingen hemmelighet at store, faste oppdrag i dag utføres via kabotasje. Det er nemlig ingen kontroll av om kabotasjen er planlagt med fast kjøring. Det er ingen rettsaker som er avgjort på området og det er lenge siden statens vegvesen gikk bort fra å kontrollere om kjøringen er planlagt til kun å se antall turer og tidsforbruk pr. bil. Oppsiden er at det gjør kontrollene enklere. Å kontrollere faste oppdrag er mer en sak for politiet enn vegvesenet og redaksjonen er kjent med at vegvesenets kontrollører har fått kritikk for å forsøke. Bakdelen er naturligvis at fast, planlagt rutekjøring godt kan foregå så lenge man holder seg til antall turer pr. uke. De nye forslagene vil gjøre det vanskeligere, men ikke umulig.

Ved å putte på fem dagers karantene kreves mer planlegging for å få oppdraget til å fremstå som uplanlagt. Det er et skritt i riktig retning, men helt i mål er vi neppe.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109