23948sdkhjf

Smart regel: Om lossing/lasting og "parkering" - enklere enn du kanskje tror

Ofte er det enkleste og riktigste å stå midt i veien og få jobben gjort. Denne saken har vi publisert før - men er verd å minne om.

P-TUNGT: En av de større påkjenningene for en yrkessjåfør er de mange potensielle konfliktene som kan oppstå med andre trafikanter ved lossing og lasting.

Publisert første gang 2. april 2019: 

Sjåfører flest vil jo helst være til minst mulig bry for andre.

Samtidig er det grenser for hvor langt man skal strekke seg for andres komfort eller personlige hastverk når man selv har en krevende jobb å gjøre

Verst er det i byer og tettbygde strøk hvor parkeringsreguleringene er lite gjennomtenkt og det ellers er svakt tilrettelagt for varer og gods.

Men - det kan være flere løsninger enn man kanskje tenker seg.

Helt tilfeldig pratet jeg nylig med en kar som hadde vært på noe så eksotisk som en parkeringskonferanse. Han kunne fortelle – rettere sagt minne om - at det riktigste for sjåfører uten annen mulighet kan være å stoppe for av og pålessing i veibanen.

Men akkurat de helt presise reglene rundt dette skulle jeg gjerne fått klarhet i, og sendte derfor følgende til Norges Parkeringsforening – Norpark:

Spørsmål fra Tungt.no:

Hei. Jeg ser på deres nettside at nødvendig lasting/lossing ikke er å betrakte som parkering – og derfor ikke lenger er å finne som tekst ved forbudsskilt parkering på Lovdata heller. Men hvor finner jeg regel/forskrift/lov som definerer nødvendig lasting/lossing?

Det utfyllende svaret kom slik:

Hei. På strekninger eller områder regulert med «Parkering forbudt» er det naturlig nok ikke tillatt å parkere. Normalt vil slike strekninger være skiltet med skilt 372 – Parkering forbudt, men også i gågate hvor det er skiltet «Varelevering tillatt» vil det gjelde parkeringsforbud.

Definisjonen på parkering finner du i trafikkreglene § 1 nr. 1 bokstav k. Her heter det at parkering er «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.» Det er med andre ord tillatt å foreta kortest mulig stans for lessing på slike strekninger. Her er det enkelte ting som er viktig å merke seg.

Det må være tale om lessing

Det er lagt til grunn at det for at det skal være tale om lessing må dreie seg om gjenstander som er av tilstrekkelig størrelse eller tyngde. De kolli som skal håndteres må ha en viss tyngde, mengde eller størrelse for at det skal være naturlig å snakke om lessing.

Dersom man transporterer noe som er såpass smått at man kan gå med det over lengre avstand, vil dette typisk ikke være tilstrekkelig til å kunne stadfeste kortest mulig stans. Parkeringsklagenemnda har flere avgjørelser om dette på sine hjemmesider (http://pklagenemnda.no/prinsippsaker/).

Blant annet kan nevnes at en «liten eske uten vesentlig vekt» ikke kan anses tung eller stor nok til å kunne oppfylle kravene, mens for eksempel fire stoler ofte vil kunne være nok til å konstatere lessing.

Stansen må være kortest mulig

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor lenge et kjøretøy kan stå hensatt i forbindelse med lessing. Tiden vil variere med antall kolli og distansen til der gjenstandene skal leveres.

Stansen må være kortest mulig, slik at det som er klart, er at man i løpet av tiden kjøretøyet er stanset ikke kan foreta seg annet enn den aktuelle lessingen.

Man kan for eksempel ikke ta en telefon eller gå en tur på toalettet. I det øyeblikket man gjør noe annet enn å lesse, er lessingen ikke lenger kortest mulig, og det er tale om en parkering, som ikke er tillatt på områder regulert til parkering forbudt.

Det vil være tillatt å bære alle varer slik at de står trygt, altså normalt «innenfor døren». Det vil derimot ikke kunne avsettes tid til for eksempel å sortere varene, å pakke opp varene eller å plassere varer på varehyller inne i butikken. Det er klart nok heller ikke tillatt å sette av tid til å for eksempel montere varer.

Det finnes også andre regler

Det er viktig å huske at det finnes andre regler som regulerer parkering og kjøring enn reglene om lossing. Her er grunnregelen, den prinsipielle hovedbestemmelse for all veitrafikk, av størst viktighet. Denne finner man i vegtrafikkloven § 3, hvor det heter at «[e]nhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Man skal ikke plassere motorvognen slik at det kan oppstå fare eller skade, og man skal heller ikke plassere den slik at det oppstår unødig hindring eller forstyrrelse.

Alle motorister har en streng aktsomhetsplikt når det kommer til å forhindre farlige situasjoner, da alle motorvogner har stort fare- og skadepotensiale, men fører av tungtransport har, med bakgrunn i sin utdanning og stilling et ekstra ansvar for å ikke skape et farlig trafikkbilde.

Ut over dette må man påse at man ikke stanser i strid med reglene i trafikkreglene § 17. Det vil blant annet aldri være tillatt å losse på fortau, nærmere enn 5 meter fra vegkryss eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt, selv om stansen er «kortest mulig».

Ønsket kan være der

Til slutt kan det være en fordel å ha i bakhodet at både kommuner og private eiere av parkeringsplasser som regel har et ønske om å tilrettelegge for næringsvirksomhet. I mange tilfeller der man vet at man kommer til å havne i en vanskelig parkeringssituasjon, vil det være en fordel å forsøke å kontakte den kommune eller virksomhet som håndhever på plassen.

Disse vil som regel være behjelpelige med å sørge for at parkeringen går riktig for seg, slik at man unngår både farlige situasjoner og sanksjoner.

Med vennlig hilsen Finn Albert Aurbakken, Rådgiver, Norpark - Norges Parkeringsforening

Kilde: Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
May Linn fra Ålgård: - Jeg elsker å være på jobb som yrkessjåfør
Richard Fromreide fra Askøy brakk ryggen, ble yrkessjåfør
Energieffektivitet: Knuser 1.000 tonn i timen på 0,05 liter diesel per tonn
E39 Kristiansand – Mandal: 19 kilometer ny motorvei åpnet
Yanmar: Tre elektriske i 2023
Vaske-saken: Statens vegvesen vurderer nå hva dommen har å si for kontrollpraksis
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.094