23948sdkhjf

Vlantana fortsetter i Norge

- Vi mener alt nå ligger til rette for at Vlantana Norge kan drive videre, sier daglig leder Terje Larssen til Tungt.no

"Skatteetaten har i brev til selskapet godkjent endringene og bestemt seg for at det ikke er grunnlag for bøter eller straff".

Dette skriver daglig leder Terje Larssen i Vlantana Norge AS i en epost til Tungt.no den 22. januar. Videre forteller han at selskapet har gitt tilsvar til Statens vegvesen, og avventer deres tilbakemelding. Det arbeides også med svar til Arbeidstilsynet som har en senere tidsfrist.

Unntatt offentlighet

Tungt-redaksjonen har fått verifisert innholdet i brevet Terje Larssen refererer fra Skatteetaten. Dette er stemplet unntatt offentlighet, og gjengis derfor ikke.

Vi er imidlertid kjent med at brevet dreier seg om at Vlantana Norge unngår tvangsmulkt, etter å ha fulgt opp et bokføringspålegg firmaet fikk den 14. november 2019.

Hva dette bokføringspålegget omfatter, er ikke kjent.

Fra konklusjon til taushet

- Løyvene vil bli tilbakekalt, men kan ikke si nå om vedtaket blir skrevet på mandag.

Slik lød uttalelsen fra May Britt Solheim i Statens vegvesen den 3. januar i år.

Da Tungt.no tok kontakt igjen den 20. januar, for å høre om det hadde vært noen utvikling i saken, var Solheim langt mer tilbakeholden.

- Saken er under behandling her hos oss. Ønsker ikke å uttale meg om saken før den er ferdig behandlet, var svaret vi fikk på SMS.

Fokus på fremtiden

Det foreligger ikke endelig konklusjon fra noen av de offentlige etatene som har arbeidet med Vlantanasaken.

Dette til tross for at første offisielle varsel om "mulig skatteunndragelse i stor skala" ble registrert den 11. februar 2018. Dette fremgår av saksmaterialet på nesten 1600 sider som tungt.no har tilgang til. I tillegg hevder Transport og Logistikkforbundet (TLF) å ha varslet allerede i august 2017.

- Vi er glade for at Arbeidstilsynet og vegvesenet stiller strenge krav og er derfor i våre svar tydelig på at Vlantana Norge selvfølgelig skal følge norske lover og regler, skriver Larssen til tungt.no.

Høsten 2019 terminerte flere store kunder kontraktene sine med Vlantana Norge AS. Dette skjedde etter at det ble kjent at flere av selskapets sjåfører hadde blitt underbetalt. Det ble avslørt omfattende feil ved føring av timelister, samt avdekket et stort antall brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

Foreløpig har ikke myndighetene kommet med noen form for reaksjon, annet enn pålegg om at forholdene blir rettet opp i.

Ifølge Larssen er selskapet godt i gang med å rette opp i det som har vært feil. Han opplyser blant annet at selskapet har foretatt ny kalkulering av sjåførenes arbeidstimer for å sørge for at feilene i kalkulering av lønn blir rettet opp, og at pengene blir tilbakebetalt til sjåførene.

Norges-Lastebileierforbund KLIKK HER har tidligere kalkulert beløpet på restlønn til sjåførene på over 100 millioner kroner. Det stilles spørsmål ved selskapets evne til å betale et slikt beløp.

- Vi har fullt fokus på å levere gode tjenester for kundene våre fremover, skriver han avslutningsvis til tungt.no.

Vlantana Norge har per idag 85 aktive løyver for godstransport i Norge.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.08