23948sdkhjf

Livsfarlig traktorpraksis

Traktorer er en del av trafikkbildet på offentlig vei i Norge, året rundt. Alt for ofte møter yrkessjåfører dem med frontlasteren hevet – i dødens posisjon.

Sjåføren av denne lastebilen opplevde å få en traktorskuffe inn i førerhuset.

Hva hadde den der å gjøre?

I TransportMagasinets utgave 4.2020 har vi satt søkelyset på en praksis vi ser alt for ofte: Traktorer med frontlaster i førerhushøyde - gjerne påmontert spyd eller gafler.

Hvorfor dette skjer, strides de lærde om. Det vi kan slå fast er at regelverket har store mangler når det kommer til bruk av traktor på offentlig vei.

Man ender, som så ofte ellers, opp med § 3 i vegtrafikkloven:

Vi skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

I en frontkollisjon med en lastebil ryker en traktor med hevet frontlaster på det meste i denne paragrafen.

Så hva gjør man? Hva gjør myndighetene, trafikkskolene og organisasjonene?

Ansvarlig for maskinteknikk i Norsk Landbruksrådgiving, Jogeir M Agjeld, mener kunnskapen om det å føre traktor er for dårlig i Norge i dag. Det største problemet, mener han, er at føreropplæringen over tid har vært for svak.

- Jeg har holdt en rekke kurs for landbruket, der sikker traktorkjøring er tema. På disse kursene er alltid bruk av frontlaster og posisjon under kjøring en del av opplegget. Responsen er veldig ofte at dette er noe bøndene ikke har tenkt nok på tidligere. De tar det til seg. Dette handler ikke om manglende vilje, men om manglende kunnskap, påpeker han.

Agjeld tror det handler om en balanse mellom risiko og nytteverdi, når bøndene kjører med farlig redskap på frontlasteren langs offentlig vei.

- Det handler også om for dårlig opplæring, ikke minst knyttet til påkoblet redskap. Teoriopplæringen for traktor består i utgangspunktet av et lite hefte på 140 sider. Så kan man gjerne sammenligne det med hva man må igjennom for å få førerkort for lastebil.

- Etter mine begrep, krever det å føre traktor i våre dager, en opplæring som ligger nærmere det å kjøre tungbil. Samtidig forsvarer jeg retten til å kjøre traktor fra fylte 16 år, med de begrensingene som ligger der på vekt og fart, og forutsatt tilstrekkelig opplæring, sier Agjeld.

Trafikkskoler vi har snakket med er langt på vei enige.

Flere av dem påpeker at det grenser til idioti at det i dag ikke er krav til frontlaster på en traktor brukt til opplæring. Andre igjen peker på en opplæringsbok de mener har gått ut på dato.

- Vi mener at regelverket for transport av traktor med frontmontert redskap er svært mangelfullt. Derfor også mye «synsing» blant menigmann. Når det gjelder opplæringen hos trafikkskolen stilles det heller ingen krav til at traktoren skal ha påmontert frontlaster, påpeker Lina Kvålseth ved Kvålseth Trafikkskule AS.

Trafikkskolene uttrykker dessuten frustrasjon over at de som tar sertifikat klasse BE, automatisk får tilgang til å kjøre traktor, uten en eneste time opplæring.

I TransportMagasinets utgave nummer 4.2020 - som er i salg nå og ut juni - kan du lese flere utfyllende artikler om problemstillingen.

Velger du å tegne abonnement, kan du klikke her!

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.189