23948sdkhjf

Vegvesenet om manglende traktorkunnskap

Vi har i anledning vårt fokus på risikofylt traktorpraksis, stilt Statens vegvesens avdeling for trafikant og opplæring noen spørsmål. Her er svarene vi fikk fra Per Gunnar Veltun.

Finnes det noe regelverk på hvordan en frontlaster skal plasseres på offentlig vei?

- Så langt jeg kan se, har vi fortsatt ikke noe detaljert regelverk om dette. Utgangspunktet er det som alltid gjelder fra vegtrafikklovens § 3, om å opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

- For flere år siden ble det laget en brosjyre med anbefalinger/formaninger i samarbeid med politiet, Trygg Trafikk, Norges Bondelag og Traktor- og Landbruksmaskin-importørenes Forening. I hovedsak var føringene slik:

- Unngå kjøring langs veg med pallegafler, ballespyd og lignende på frontlaster. Om slik kjøring er helt nødvendig, unngå å ha redskaper i brysthøyde. Rundballer, potetkasser og lignende lastes og sikres på tilhenger.

- Å frakte gods på for eksempel pallegaffel kan trolig ikke sies å være i strid med regelverket i seg selv, men da må lasta sikres forsvarlig. Jeg vil understreke at selv om det ikke finnes et detaljert regelverk, er det ikke fritt fram. Generelle krav gjelder.

Dagens praksis, der mange traktorer kjører med frontlaster høyt hevet. Handler det om manglende regelverk – manglende opplæring – eller handler det om holdninger?

- Når det gjelder kjøring i på veg/i trafikken, er det alltid føreren som har ansvaret. Føreropplæringa omfatter derfor dette aspektet. Opplæringa skal, i tillegg til å legge til rette for at føreren tilegner seg nødvendig kunnskap om regler og risiko, også legge til rett for å styrke/utvikle gode holdninger til risiko og etterleving av lover/regelverk og ansvarlig atferd. En kan alltid diskutere om både regelverk, veiledning og opplæring er god nok.

Hvorfor er det ingen krav til frontlaster på en traktor som brukes til opplæring?

- Den førerkortretta opplæringa tar i all hovedsak for seg bruk av traktor med tilhenger på veg, altså i trafikken. Det er ikke satt krav til ulike slag redskaper som først og fremst skal brukes når traktoren er et arbeidsredskap.

- Føreropplæringa omfatter, som allerede nevnt, det ansvaret føreren har i trafikken, og dermed også bevisstgjøring når det gjelder kjøring med, eller kanskje like mye; når det gjelder å søke å unngå påmontert redskap ved kjøring i trafikken.

- I prinsippet må kravene til opplæring settes med bakgrunn i en balanse mellom hva som, faglig sett, er ideelt ønskelig. Blant annet må man vurdere de økonomiske konsekvenser dette gir de som skal ta førerkort. Vurderinger av dette slaget går blant annet fram av høringsoppsummeringer.

- Kravene til føreropplæring går fram av trafikkopplæringsforskriften. Vi vil peke på at bruk av redskap på veg kommer inn under blant annet § 15-3, der det blant annet står at: Eleven skal kjenne til at det finnes regler om motorferdsel i utmark og Arbeidstilsynets regler om bruk av traktor.

- Eleven skal gjøre rede for traktorens og tilhengerens konstruksjon med tanke på sikkerhet og miljø, og grunnleggende lastsikring. Eleven skal gjøre rede for eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell.

- I læreplanen er det også påpekt at eleven skal gjennomgå utstyr på traktor og tilhenger, samt faremomenter med kjøring med redskap på vei.

Førerkort klasse BE gir i dag tilgang også til traktor – noe som betyr at man kan kjøre traktor uten noen som helst opplæring på den type utstyr. Er det en heldig praksis, slik Statens vegvesen ser det?

- Da denne ordninga ble innført, var vurderinga blant annet at kravet til opplæring i klasse BE, som omfatter samme obligatoriske kurs i sikring og merking av last som det er krav om for å kjøre opp i klasse T, skulle legge til rette for at dette var og er forsvarlig.

- Da den nye modellen ble innført for 15 år siden, ble det i alle klasser lagt grunnleggende vekt på å utvikle selvvurdering, det vil si evne til å vurdere egen kompetanse, og opptre ansvarlig, avslutter Veltun.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.187