23948sdkhjf

En stor belastning for yrkessjåføren

Tungt følger Hauglie-saken: - Det er ofte er en kamp å få forsikringsselskapene til å forstå, sier Yrkestrafikkforbundet.

ULYKKEN I FEDAFJORDEN:

Etter tre dager i Borgarting lagmannsrett er nå ankebehandlingen til Tore Hauglie over. Dom i saken er forventet senest 10. september.

IF Skadeforsikring ser ingen årsakssammenheng mellom ulykken i år 2000 og Hauglies tilstand, og vil ikke utbetale erstatning til Hauglie.

Det er en kamp

Trond Jensrud i Yrkestrafikk Forbundet (YTF) sier at han ikke kjenner alle sider ved saken til Hauglie, men opplever at det er en ganske tragisk sak for den det gjelder.

- Jeg kan ikke uttale meg konkret om denne saken, men uansett utfall så må vi som forbund gå nøye inn i saksdokumentene for å se om det er noe prinsipielt vi kan trekke ut av denne, sier Jensrud.

- Jeg kan derimot si at vi på generelt grunnlag ofte opplever at det er en kamp å få forsikringsselskapene og systemet til å ta utfordringene til yrkessjåførene på alvor. Det er en stor belastning for en sjåfører når de utsettes for ulykker eller mister førerkortet, sier han.

Jansrud legger til at YTF har en del saker hvor deres medlemmer får store vanskeligheter fordi de av en eller annen grunn mister førerkortet.

- Jobber du som lastebilsjåfør mister du jobben og muligheten til å få ny jobb, sier Jansrud.

Plasser ansvaret der det bør være

I Transport & Logistikk Forbundet (TLF) synes de saken til Hauglie er fryktelig trist.

- Tap av menneskeliv i trafikken er alltid det. Det er mange faktorer som sammen skaper en trafikkulykke. Slik er det også i denne saken, sier Gunnar Nordvik i TLF.

Han sier at som i veldig mange andre ulykker og uhell sitter sjåføren igjen med hele ansvaret, og noen ganger også med et ødelagt liv.

- Belastningen det er å bli dømt for «uaktsomt bildrap» på sine nærmeste er nok større enn hva folk flest kan tenke seg. Heldigvis satt nye sakkyndige saken til Hauglie i et annet lys og siktelsen ble etter hvert henlagt, sier Nordvik.

TLF håper Hauglie vinner fram i erstatningssaken sin, og sier at tiden er overmoden for at rettssystemet plasserer ansvaret der det egentlig bør være.

- Skal man klare det, må man fokusere på de faktorene som skapte ulykken og plassere ansvaret der det skal være. Det være seg veien, føret, tekniske faktorer osv., sier Nordvik.

Han legger til at TLF synes å se en klar tendens til at man i altfor stor grad fokuserer på sjåføransvaret alene. Kall det gjerne et misbruk av Vegtrafikklovens §3.

Tøffe dager i retten

Hauglies advokat Else-Marie Merckoll sier at dagene i retten har vært veldig tøffe og slitsomme for Tore.

- Jeg er likevel godt fornøyd med hvordan vi har klart å fremstille saken hans, sa Merckoll etter at ankebehandlingen var ferdig torsdag.

Hun har i retten beskrevet at det ikke er tvil om at ulykken var forferdelig, og at det er forståelig at man kan få psykiske plager etter det Hauglie har opplevd.

- Det som likevel blir brukt imot ham er at han på tross av dette klarte å fungere såpass lenge i jobb etter ulykken, og at han ikke søkte profesjonell hjelp for å få bearbeidet plagene sine på et tidligere tidspunkt.

Hun trekker også frem forklaringen til de sakkyndige vitnene Øivind Ekeberg og Rolf Wynn.

- På tross av at vi har hatt to meget erfarne og dyktige psykiatere som støtter Tore i at det er årsakssammenheng mellom ulykken og hans plager og arbeidsuførhet, gjenstår det å se om retten også er enig i at det er juridisk årsakssammenheng. Jeg har imidlertid god tro på et positivt resultat i lagmannsretten, sier Merckoll.

Vil ikke utbetale erstatning

Advokat Nora Lund Lefdal som representerer IF Skadeforsikring la vekt på at det ikke er sannsynliggjort adekvat årsakssammenheng mellom ulykken og psykiske plager hos Hauglie.

- Denne saken handler mye om vekting av bevis, og den inneholder mange ulike former for bevis, sa Lefdal.

- Vi mener også at det ikke er konstatert PTSD da ikke alle kriteriene for diagnosen er oppfylt, sa Lefdal, og pekte på at det er mange etterfølgende psykososiale forhold som ser ut til å være utløsende faktorer for Hauglies tilstand i dag.

IF Skadeforsikring ser ingen årsakssammenheng mellom ulykken og Hauglies tilstand, og vil heller ikke utbetale erstatning.

Dom i saken er ventet senest 10. september.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.157