23948sdkhjf

Kraftig reprimande

Riksrevisjonen har undersøkt Statens vegvesens inspeksjoner og oppfølging av installasjoner og utstyr på riksvegnettet – og er svært lite fornøyd.

Riksrevisjonen har kommet til at inspeksjoner av vegnettet gjennomføres ikke godt nok. Statens vegvesen har dermed ikke tilstrekkelig oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr.

Sterkt kritikkverdig

Funnene viser at Statens vegvesen ikke har god oversikt over tilstand og sikkerhetsnivå på installasjoner og utstyr i vegnettet.

«Generelle inspeksjoner er i hovedsak planlagt og gjennomført, men resultatene er bare delvis fulgt opp», står det i Riksrevisjonens rapport.

Videre: Enkelt- og hovedinspeksjoner gjennomføres i liten grad, og det mangler felles retningslinjer for disse inspeksjonene.

Riksrevisjonen finner det sterkt kritikkverdig at Statens vegvesen ikke gjør nok for å etterleve kravene til planlegging og gjennomføring av inspeksjoner.

Anbefalinger

Riksrevisjonen anbefaler Samferdselsdepartementet å påse at Vegvesenet sørger for å ha tilstrekkelig oversikt over tilstanden til eller sikkerhetsnivået på alle installasjoner og utstyr i vegnettet.

Og påse at Statens vegvesen tydeliggjør hva de enkelte inspeksjonstypene innebærer, og hvordan de skal gjennomføres.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125