23948sdkhjf

Anleggsarbeidet er i gang for E6 Fjerdingelvbrua

Entreprenør Peab Anlegg AS har med seg Austad Maskinstasjon AS som støttende entreprenør på vegbygging, graving og sprenging.

Entreprenør Peab Anlegg AS, som har med seg Austad Maskinstasjon AS som støttende entreprenør på vegbygging, graving og sprenging, har rigget seg til ved anleggsstedet og starter nå på forberedende arbeid ved E6 Fjerdingelvbrua.

Vegvesenet signerte kontrakten for byggingen av nye E6 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger med Peab Anlegg AS i midten av september.

Gjennom prosjektet skal det bygges en ny bru over Fjerdingelva, ny kulvert over Litlåa og oppgradering av tilstøtende veger på til sammen 900 meter av E6 i Grong kommune i Trøndelag.

- Vi legger opp til brubygging over Fjerdingelva gjennom vinteren. Det var viktig for oss med en så tidlig oppstart som mulig denne høsten, slik at vi forhåpentligvis unngår bygging i elveløpet når det forventes å bli stor vannføring til våren, sier Geir Skjold-Johnsen, byggeleder i Statens vegvesen.

Byggetid på ca. 1 år

Byggetiden for prosjektet er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding våren 2022.

Kan bli stengt i opptil 30 minutter

Fra og med neste uke kan det bli flere daglige stengninger av E6 i forbindelse med sprengningsarbeid. Mannskapet på anlegget vil i utgangspunktet jobbe fire dager i uken, mandag til torsdag.

- Vegen vil bare være stengt så lenge det er behov for det på grunn av sprengning og eventuelt opprydding av stein i vegbanen, og da i maksimalt 30 minutter, sier Skjold-Johnsen.

Del av E6 Fjerdingen-Grøndalselv

Strekningen sør for Fjerdingelva og nord til fv. 764-krysset ved Grøndalselv skal også oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger.

Kontrakten, som har en verdi på ca. 42,7 mill. kroner, omfatter følgende:

  • Ny bjelkebru over Fjerdingelva på ca. 55 meter.
  • Ny kulvert over elva Litlåa på ca. 18 meter.
  • Riving og fjerning av den gamle brua og eksisterende kulvert.
  • Ny veg på om lag 900 meter av E6.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.156