23948sdkhjf

Skadedødsfallene øker igjen

Etter historisk få arbeidsskadedødfall i 2018, var det i 2019 en økning i arbeidsrelaterte dødsfall i bygg- og anleggsnæringen.

I en fersk rapport trekkes farlige handlinger, mangler ved operativ ledelse og manglende risikostyring frem som de hyppigste årsakene til arbeidsulykker i bygg og anlegg.

11 døde i 2019

Bygg- og anleggsvirksomhet er den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år. De siste fem årene har det gjennomsnittlig vært syv dødsfall årlig i næringen.

– Mens vi i 2018 registrerte et historisk lavt antall med fire arbeidsskadedødsfall, ser vi i 2019 en økning til ni dødsfall i næringen. I tillegg var det to arbeidstakere fra andre næringer som omkom i forbindelse med bygg- og anleggsarbeid, sier Arbeidstilsynets direktør, Trude Vollheim, i en pressemelding.

Årlig kartlegging

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i en fersk rapport kartlagt ulykker og dødsulykker i bygg- og anleggsnæringen. Rapporten, som utgis årlig, skal identifisere problemområder og måle endring over tid, og er et av myndighetenes bidrag til et samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen.

I rapporten er det sett nærmere på Arbeidstilsynets register over arbeidsskadedødsfall og statistikk over ikke�?dødelige arbeidsskader fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er i tillegg gjort en analyse av 146 ulykker hvor Arbeidstilsynet har vært på fysiske tilsyn etter alvorlig skade eller dødsfall i 2019 og en analyse av 21 ulykker med prefabrikkerte elementer.

Stabile ulykkestall

I 2019 ble det registrert 2664 ikke-dødelige arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Det var dermed 9,8 arbeidsskader per 1000 ansatte, noe som er omtrent det samme som de to foregående årene. Av arbeidsulykkene registrert av SSB er støt eller treff av gjenstand den hyppigste ulykkestypen, med nær 600 registrerte tilfeller. Deretter følger ulykkestypene fall, stikk eller kutt av skarp eller spiss gjenstand og elektrisk spenning. Blant de 146 ulykkene hvor Arbeidstilsynet har vært på fysiske tilsyn, var fall fra høyde som tak og gulv den hyppigste ulykkestypen. Her utgjorde fallulykker nærmere halvparten av ulykkene – og i åtti prosent av ulykkene var fallhøyden to meter eller mer.

Unge mest utsatt

Det var i all hovedsak menn som ble skadet i ulykker i bygg- og anlegg i 2019. Man ser et skille på de over og de under 25 år, med betydelig overhyppighet av skader i den yngste aldersgruppen. Én nærliggende årsak til at flere unge skader seg på arbeid, er at de ofte utfører de mest risikoutsatte arbeidsoppgavene på bygg- og anleggsplassene, mens en større andel eldre arbeidstakere jobber med ledelse og administrasjon.

Mindre erfaring og kompetanse, fremheves også som en viktig årsak. Det er gjennomført en årsaksanalyse av de 146 ulykkene som Arbeidstilsynet har ført fysisk tilsyn med, for å finne ut hvorfor ulykkene skjer og hvordan de kan forbygges.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.156