23948sdkhjf

Helt nytt at det legges ut så åpent

Legger ut tegninger og illustrasjoner flere måneder før formell høring.

Nye Veier og totalentreprenøren AF-gruppen har lagt ut nye og mer detaljerte kartskisser over alternative kryssløsninger for E6 Vingrom, Øyresvika og Storhove i den nettbaserte medvirkningsportalen for prosjektet.

- Det er helt nytt at det fremlegges tegninger og illustrasjoner på en så åpen, lett tilgjengelig og hyppig måte som vi gjør nå, flere måneder før formell høring. Dette gjør vi fordi vi ønsker gode innspill og tilbakemeldinger som kan gi forbedrede løsninger. Vi opplever god respons på åpenheten i prosjektet, sier Utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Selv om den offisielle høringsperioden for innspill/medvirkning først vil skje i 2021 ønsker Nye Veier og AF allerede nå at de ulike interessenter kan komme med innspill, ideer og spørsmål.

De nye skissene viser dagens status på det som etter hvert skal ende opp i en reguleringsplan for E6-strekningen Roterud – Storhove.

- Den digitale medvirkningsportalen gir oss mulighet til å praktisere full åpenhet på en mye bedre måte enn tidligere. Nå har vi lagt ut alternativene som vi jobber med pr. i dag for de tre kryssalternativene på Vingrom, passeringen av Lågen, kryssløsningen i Øyresvika og to av alternativene for E6-kryss på Storhove, sier Moshagen.

Den offisielle høringsperioden og forslag til reguleringsplan for E6 Roterud – Storhove kommer først på nyåret. Da skal det også arrangeres flere informasjonsmøter.

- For å få fram et best mulig veiprosjekt ønsker vi allerede nå å få inn så mange innspill som mulig basert på de foreløpige skissene som nå er publisert i medvirkningsportalen på vårt nettsted. Aktiv medvirkning er viktig for å få fram et best mulig veiprosjekt, sier Moshagen.

E6 Moelv – Øyer - delstrekning Roterud - Storhove:

Delstrekningen Roterud - Storhove er en del av Nye Veiers utbygging av E6 Moelv – Øyer. Utbyggingsprosjektet består totalt av ca. 36 km vei i dagen, ca. seks km tunnel delt på to tunneler, ny bru over Lågen på ca. 0,7 km og ny bru over Mjøsa på ca. 1,6 km. Hele strekningen blir ca. 43 km og veien skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.141