23948sdkhjf

Miljøsertifiserer ny lufthavn Bodø

Avinor vil miljøsertifisere lufthavn Bodø gjennom BREEAM for bygg og CEEQUAL for anleggsvirksomhet. Det blir i så fall et av de første prosjektene i Norge som kombinerer de to systemene.

BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å sikre at de ulike aktørene i et byggeprosjekt vektlegger bærekraft i alle ledd. Med CEEQUAL har anleggsvirksomhet fått et eget system for miljøsertifisering, basert på prinsippene som benyttes innen BREEAM. Avinor har tidligere besluttet at den nye flyplassterminalen skal sertifiseres til nivået BREEAM Excellent. Nå har de også valgt å gå videre med CEEQUAL-sertifisering av de omfattende anleggsarbeidene som kreves for å klargjøre tomten og etablere rullebaner på den nye lufthavnen i Bodø.

Sterkt miljøfokus

Byggingen av den nye lufthavnen i Bodø er et av Norges største samferdselsprosjekter. Ved å benytte både BREEAM- og CEEQUAL-systemene, sikres et helhetlig miljø- og bærekraftsfokus i prosjektet. Samtidig oppfylles Avinors ambisjon om at utbyggingsprosjekter skal gjennomføres med et sterkt miljøfokus.

– Effektene av å se anleggs- og byggearbeidene i en større sammenheng gir oss en unik mulighet til å ta tak i de miljømessige utfordringene forbundet med etableringen av bygningsmasse og banesystemer, samtidig som vi planlegger for en energieffektiv og miljøvennlig drift av ny lufthavn Bodø ved åpning, sier prosjektdirektør Helge Albertsen i Avinor.

Anlegg henger etter

Norconsult leder arbeidet med miljøsertifisering av ny lufthavn Bodø på vegne av Avinor. Rådgiverselskapet berømmer Avinor for å stille strenge krav til miljø.

– Det er god tradisjon for å miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM, men innen anlegg er miljøsertifisering mindre utbredt. For å løfte bevisstheten om miljø og bærekraft ytterligere innen denne sektoren, må store, offentlige byggherrer gå foran og stille krav. Det er derfor svært positivt at Avinor ønsker å iverksette både BREEAM- og CEEQUAL-sertifisering ved bygging av ny lufthavn Bodø, og Norconsult er stolte over å skulle bidra i gjennomføringen av dette, sier Janicke P. Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult.

Tiltak identifisert

Høsten 2020 har Avinor og Norconsult identifisert utslippsreduserende tiltak for anleggsvirksomheten.

– Miljøsertifiseringsordningene hjelper prosjektet med å identifisere de tiltakene som er best for miljø og samfunn, og samtidig økonomisk bærekraftige. Vi har flere eksempler på at miljøvennlige tiltak både er kostnadseffektive og samtidig bidrar til å redusere den negative påvirkningen på omgivelsene, sier Guro Thue Unsgård, CEEQUAL-ansvarlig for prosjektet i Norconsult.

Hun trekker frem massehåndtering og optimalisering av den omfattende masseflyttingen ved bygging av den nye lufthavnen i Bodø som et godt eksempel. Alt av masser vil så langt det er mulig gjenbrukes på stedet, noe som gir minst mulig behov for flytting og transport.

Byggingen av ny lufthavn Bodø er i en tidlig fase, og registreres i CEEQUAL som «Whole Project Award». Dette tildeles et prosjekt som innfrir CEEQUAL-krav i alle planfaser, fra planlegging til endt bygging. Terminalbygget planlegger Avinor å BREEAM-sertifisere i to trinn.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
284 nye MAN til Forsvaret: Prislappen blir to milliarder kroner
Volvo-selskap sikret seg 12 millioner kroner før støtten tok slutt
Engcon og Rototilt møttes i retten: Begge vant og begge tapte
Begna Bruk og Ring Alm: Daglig leder går på dagen for andre gang på kort tid
Kontrakt på 2 milliarder kroner - Bertelsen & Garpestad og Metrostav fikk jobben
Dansk CO2-avgift: Hvert tiende transportselskap vil gå konkurs, ifølge offisielt estimat

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.156