23948sdkhjf

Mange meninger om nye E6 forbi Lillehammer

Etter at Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen i august ba innbyggerne om innspill om utbyggingen av E6 Roterud – Storhove har veiutbyggerne mottatt over 100 innspill. 

Medvirkningsarbeidet startet tidligere enn det som er vanlig når det skal bygges ny vei.

– Den offisielle høringsperioden for E6 Roterud – Storhove kommer først i 2021, men ved å åpne for en tidlig runde med medvirkning har vi nå fått inn mange gode innspill som vi tar med oss inn i arbeidet med reguleringsplanen for motorveiprosjektet, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Størst interesse rundt Vingrom

Noen steder langs E6 utmerker seg med spesielt mange innspill.

– Vi har fått innspill fra folk langs hele E6-strekningen. Aller størst interesse er det rundt Vingrom, ved Øyresvika og i forbindelse med kryssingen av Lågen. Det er også mange som har gitt oss innspill om eksisterende E6, sier Moshagen.

Nye Veier bruker digitale medvirkningsportaler i alle prosjekter og de opplever nå at de får flere innspill enn tidligere. Det er stor variasjon i temaene som opptar folket.

– Mange er positive til tunnelløsningen forbi Lillehammer og vi merker oss at det er stort engasjement om kryssalternativene på Vingrom. Grunneierlagene, grendelagene og trafikksikkerhetsgruppene har gitt oss mange gode innspill og vi har fått mye nyttig kunnskap om friluftsliv, naturmangfold, fiskeplasser og gyteområder. Et godt eksempel på nyttig lokalkunnskap er informasjonen vi har fått om bostedet til en beverfamilie, sier Moshagen.

Eksisterende E6 ved Vingrom – ett av stedene på den nye E6-strekningen det har kommet flest innspill om. Foto: Google

Ny runde i løpet av våren

Den digitale medvirkningsportalen stenges for innspill torsdag 10. desember og gjenåpnes for ny runde med innspill i løpet av våren.

– Aktiv medvirkning er viktig for å få fram et godt prosjekt. Nå trenger vi noen måneder på å se på innspillene vi har fått, ferdigstille konsekvensutredningene og forberede forslag til reguleringsplan. Når reguleringsplanen legges frem for politisk behandling ut på nyåret starter vi på en ny runde med folkemøter og aktiv medvirkning, sier Moshagen.

Kilde: Nye Veier

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078