23948sdkhjf

Omfattende smittevernssynder

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekt brudd på smittevernsreglene i hvert tredje tilsyn.

De fleste bruddene dreier seg om manglende kartlegging og risikovurdering av smittefare.

– Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes manglende forståelse av eller kjennskap til regelverket. Derfor håper vi tilsynene våre, der vi både kontrollerer og veileder, kan være et nyttig bidrag for å få ned smittetrykket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 

500 tilsyn

I midten av november fikk Arbeidstilsynet i oppdrag å prioritere kontroll med at arbeidsgivere ivaretar smittevern. Oppdraget kom som følge av en betydelig økning i koronasmitte. Arbeidstilsynet kontrollerer nå smittevern i de fleste tilsyn. Siden Arbeidstilsynet fikk oppdraget, er smittevern kontrollert i vel 500 tilsyn. I 34 prosent av tilsynene er det avdekt minst ett brudd på ivaretakelse av smittevern. I 31 prosent av tilsynene hadde ikke virksomheten kartlagt og risikovurdert faren for spredning av koronaviruset. I 24 prosent hadde ikke virksomheten utarbeidet tilstrekkelige planer for eller iverksatt tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smittespredning.

– Selv om virksomheten har gjort noen tiltak for å unngå smitte, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig dersom de ikke har kartlagt og risikovurdert smittefaren. Vi ser for eksempel at mange virksomheter er flinke til å ivareta smittevernkrav rettet mot kunder, men glemmer å kartlegge områder der egne arbeidstakere kan risikere å smitte hverandre, påpeker Trude Vollheim.

Arbeidstilsynet har gitt flere reaksjoner i form av pålegg. I fire tilsyn er det vedtatt tvangsmulkt som pressmiddel og i tre tilsyn er det vedtatt stans på grunn av overhengende fare for liv og helse

 

Lite innkvarteringskunnskap

I tillegg til tilsyn med smittevern ute på arbeidsplassene, fører Arbeidstilsynet tilsyn med innkvartering som tilbys av arbeidsgivere. Her er det gjennomført 92 tilsyn siden midten av november. Det er avdekt mangler knyttet til smittevern i 38 prosent av disse tilsynene.

– Mange arbeidsgivere har ikke satt seg godt nok inn i reglene som gjelder for innkvartering i karanteneperioden for arbeidstakere som kommer fra utlandet. Alle arbeidstakere skal ha eget rom, eget bad og eget kjøkken eller matlevering når de er i karantene. Kan ikke arbeidsgiver tilby dette, er karantenehotell alternativet, sier Arbeidstilsynets direktør.

 

Slik fordeles tilsynene med minst ett brudd:

  • Overnatting og servering: 54 prosent
  • Varehandel: 45 prosent
  • Bygg og anlegg: 27 prosent
  • Industri: 25 prosent

Arbeidstilsynet vil nå intensivere tilsynsvirksomheten med norske virksomheter. I løpet av januar og februar planlegger Arbeidstilsynet å gjennomføre i overkant av 1500 tilsyn hvor ivaretakelse av smittevern er ett av flere tema som kontrolleres.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.08