23948sdkhjf

Retro - august 1992: Behov for 2.000 busser per dag på Lillehammer

AUGUST 1992:

Planleggingen av transportavviklingen under vinter-OL på Lillehammer i 1994 startet umiddelbart etter tildelingen av lekene i 1988. Beregningene tilsa behov for opptil ett tog hvert tiende minutt fra Oslo og 2.000 busser på de største publikumsdagene.

 

Transport 94 AS var eid av den samlede buss- og taxinæringen i Norge og var både inntekts- og resultatansvarlig.

– Den foreløpige omsetningen er beregnet til 120 millioner kroner. Det sier seg selv at vi tar en stor risiko ved å operere med en såpass stor omsetning som skal produseres over så kort periode, sa adm. direktør Erling Sæther som var utlånt fra sin daværende faste stilling som adm. direktør i Nor-Way Bussekspress.

Andre saker fra Logistikk & Ledelse nr. 8-1992:

  

Enkel it-løsning til 20.000 kroner

PC/Edifrakt var en enkel løsning for elektronisk overføring av fraktbrev og annen transportinformasjon som Linjegods gikk ut og tilbød mindre og mellomstore bedrifter. Fra å ha 15 til 20 store EDI-kunder var målet raskt å få 100 nye på den PC-baserte EDI-løsningen.

Produktsjef Elin Boger og markedssjef Truls Langerød og opplyste at systemet kunne brukes på alle PC-er med 286-prosessor eller kraftigere som kunne kjøpes for rundt 2.500 kroner. Den største kostnaden for nye brukere var en strekkodeskriver til rundt 18.000 kroner. I tillegg måtte man ha et modem til 5.000 kroner og selve programvaren til 2.500. Linjegods jobbet imidlertid med en pakke til rundt 20.000.

Løsningen inneholdt funksjoner for elektronisk informasjonsoverføring, avregning av brutto og netto transportpriser per sending, utskrift av «strekkodebaserte adressemerkelapper» samt til gang til selskapets database med fraktinformasjon, statistikk og godsinformasjon.

Vegdirektør med klare meninger

Vegdirektør Eskild Jensen likte dårlig at politikerne blandet seg for mye inn i veiutbyggingen. Han mente at de burde nøye seg med å trekke opp hovedlinjene for norsk veipolitikk og siden overlate detaljplanleggingen til fagfolk. Jensen var klar på at det kunne bygges langt mer rasjonelt ved å konsentrere seg om ett prosjekt til det var ferdigstilt fremfor klattvis utbygging for å imøtekomme lokale interesser.

Skulle få fart på Norge med BUNT

BUNT, Bedriftsutvikling med ny teknologi, var et program som i 1989 ble opprettet av NTNF, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd. Hovedformålet var å bedre produktiviteten i små og mellomstore konkurranseutsatte bedrifter.

Coverstoryen i denne utgaven inneholdt både et intervju med «BUNT-maker» Erik Skaug i NTNF som hadde utviklet programmet, i tillegg til at vi presenterte erfaringene som var gjort i noen av de i alt 300 bedriftene som hadde fått hjelp til å utvikle strategier og vurdere behovet for ny teknologi.

En av disse var tekstilbedriften Høie-Arne som meldte seg på i 1991. Da hadde selskapet erkjent at det hadde et akutt og meget alvorlig logistikkproblem, men at en satsing på Just in Time-prinsippene kunne være et viktig ledd i en langsiktig overlevelsesstrategi for produksjonsenheten til Høie Fabrikker. Et JIT-prosjekt ble startet opp, og målsettingen var samlede kostnadsreduksjoner på ca. 4 millioner kroner i løpet av 12 måneder. Resultatet ble på hele 6,6 millioner.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.095