23948sdkhjf

Ramberg med tung satsing: Bygger nytt i Sande og kjøper Snap Pack

Selskapet har de siste årene vært i jevn vekst, og satser nå tungt innen 3PL. I 2021 venter daglig leder Terje Claussen at omsetningen vil bli ca. 425 millioner kroner.

B.H. Ramberg er inne i en svært aktiv periode. For halvannen måned siden tok selskapet i bruk en nær 8.000 kvm stor godsterminal på Langhus.

Som et ledd i selskapets 3PL-strategi overfor netthandelsbedrifter bygger selskapet nå opp et logistikksenter i Sande som blant annet vil romme en AutoStore. Det står klart til sommeren og her vil man også finne virksomheten til 3PL-selskapet Snap Pack som Ramberg har kjøpt alle aksjene i. 

Tradisjonsrike B.H. Ramberg, med røtter tilbake til 1929, er en betydelig aktør i det nasjonale markedet for tredjepartslogistikk, i tillegg til at selskapet er en av de største på transportløsninger for pakker, stykk- og partigods i Norge.

– Vi jobber i et presset marked i konkurranse med store nasjonale og internasjonale aktører, noe som utfordrer oss på vekst, videreutvikling og satsing på ny teknologi, sier han.

I oktober i fjor overtok B.H. Ramberg en nær 8.000 kvadratmeter stor godsterminal med 65 porter på Fugleåsen på Langhus som tidligere hadde vært benyttet av DSV. Etter å ha blitt oppgradert ble den tatt i bruk 1. desember som nytt hovedanlegg for selskapets transportprodukt. Den erstatter de tidligere terminalene på Skedsmo og i Snipetjernveien på Langhus og selskapet forventer at konsolideringen fra to til én terminal vil gi synergier i form av en høyere kvalitet mer effektiv og miljøvennlig distribusjon og raskere framføringstider og frekvens.

Det nye logistikksenteret i Sande skal stå ferdig til sommeren og vil romme både nytt hovedkontor, en ny stykkgods-terminal for regionen i tillegg til omfattende lagerarealer for 3PL-virksomheten. Illustrasjon: B.H. Ramberg

Nytt logistikkanlegg i Sande til sommeren

For logistikkproduktet bygger B.H. Ramberg nå opp et topp moderne, miljøtilpasset og høyteknologisk anlegg i Hanekleiva Næringspark i Sande der blant annet også dagligvaregrossisten ASKO er i ferd med å etablere seg. Anlegget skal stå ferdig til sommeren og vil romme både nytt hovedkontor, en ny stykkgods-terminal for regionen i tillegg til omfattende lagerarealer for 3PL-virksomheten.

Det nye anlegget vil inneholde ca. 5.000 kvm terminal og cross-dock areal, ca. 25.000 palleplasser og et AutoStore-anlegg som i første omgang vil ha en kapasitet på 20.000 kasser og mulighet for rask utvidelse til 75.000 kasser. I tillegg til AutoStore-systemet, som skal leveres av Element Logic, er det planlagt for spesialtilpassede banesystemer, avfallsbaner og fremtidige utvidelser i fremtiden. Ramberg er en av de første 3PL-aktørene som satser på AutoStore og vil dermed være godt rigget for å ta store mengder med netthandelsvarer som stiller ekstra krav til korte ledetider og høy kvalitet.

Med etableringen i Hanekleiva vil Ramberg legge ned terminaldriften på Holmen i Drammen i tillegg til de andre eksterne lagrene de har i byen. Claussen forventer at de vil være helt ute av Drammen i oktober.

– Kjøpet av Snap Pack er et viktig ledd i vår strategi for vekst innenfor 3PL-markedet generelt og satsing inn mot netthandelssegmentet spesielt, uttaler Terje Claussen, daglig leder i B.H. Ramberg. Foto: B.H. Ramberg

Strategisk oppkjøp av Lier-basert 3PL-selskap

1. januar i år overtok B.H. Ramberg AS samtlige aksjer i Snap Pack AS – et selskap som siden 2013 har spesialisert seg på 3PL løsninger for netthandelsbedrifter med behov for gode logistikkløsninger. Bedriften holder til på Liertoppen og har et 20-talls kunder, hovedsakelig innenfor segmentet som retter seg mot B2C-markedet.

– Kjøpet av Snap Pack er et viktig ledd i vår strategi for vekst innenfor 3PL-markedet generelt og satsing inn mot netthandelssegmentet spesielt, uttaler Claussen, som fremhever at Snap Pack både har lang erfaring, høy kompetanse og et betydelig volum knyttet til logistikkløsninger for netthandelsbedrifter, noe Ramberg ønsker å dra nytte av i fremtidens logistikkmarked.

Selskapene har samarbeidet gjennom flere år, noe som har ført frem til en felles tanke om at man blir sterkere sammen.

– Vi er sikre på at overgangen til Ramberg og et nytt moderne lagerlokale i 2021 er et riktig steg for å møte et stadig voksende marked i årene fremover. Fremover skal vi sammen med Ramberg jobbe for å levere det beste produktet på markedet. Moderne lagerdrift, raske leveringstider, og gode betingelser, sier Claus Simonsen, styreleder og tidligere hovedeier av Snap Pack.

– Gjennom prosessen har det blitt veldig tydelig at det er stort samsvar mellom bedriftskulturen og grunnverdiene i selskapene, noe som har vært av avgjørende betydning. Nærhet til kunden, fleksible løsninger, teknologi, effektivitet, fornøyde medarbeidere og sikre arbeidsplasser er viktige elementer i den sammenheng, fortsetter Simonsen.

Snap Pack vil videreføres med samme navn og lokasjon frem til bedriften flytter sammen med Ramberg til Hanekleiva i løpet av sommeren.

– Siden 2013 har vi kontinuerlig jobbet og utviklet systemer for å møte et marked i stadig endring. Vår visjon har hele tiden vært å sikre trygg og effektiv logistikk for våre kunder slik at de kan fokusere på det viktigste, salg og utvikling av sin nettbutikk, sier Claus Simonsen, styreleder og tidligere hovedeier av Snap Pack. Foto: Snap Pack

Må velge mellom to gode wms

I desember bragte vi historien om Jarle Hotvedt, Erik Lindberg og Ragnhild Olsen som sa takk for seg i Consafe Logistics og etablerte det nye selskapet OnLog. Selskapet kom raskt på banen med både voice-løsninger og DreamWare, et skybasert wms som skal egne seg spesielt for netthandels- og 3PL-aktører, men som også passer svært godt til bruk på manuelle lagre som også har AutoStore.

I dette utviklingsarbeidet spilte Snap Pack en svært viktig rolle som pilotbruker og ble senere også den første brukeren av den ferdigutviklede løsningen som Simonsen så langt er godt fornøyd med.

Terje Claussen opplyser at B.H. Ramberg på sin side er veldig godt fornøyd med sitt Epix wms fra svenske Noventus Systems. Selv om det nå bare er noen måneder til de to selskapene skal smelte sammen sine 3PL-tjenester i det nye logistikksenteret i Sande er det ennå ikke bestemt hvilket wms de skal gå for. Rambergs størrelse og lengre erfaring med sitt wms enn det Snap Pack taler kanskje for Epix, mens Dreamware på sin side har bevist sin styrke hos flere brukere som både plukker manuelt og har AutoStore.

Om B.H. Ramberg og Snap Pack

Ramberg-Gruppen består av B.H. Ramberg Eiendom AS, B.H. Ramberg AS og Ramberg Container Transport AS. Virksomheten ble etablert i 1929 av Broder Henry Ramberg og er eid av familien Ramberg.

B.H. Ramberg AS er en totalleverandør av transport, logistikk og lagring/3PL-løsninger til næringslivet. Hovedproduktet er landsdekkende fremføring av stykk- og partigods. Selskapet har hovedkontor, terminal og lager på Holmen i Drammen og godsterminaler på Langhus, i Trondheim, Stavanger og Bergen. Selskapet hadde i fjor en omsetning på ca. 350 millioner kroner, som forventes å øke til 425 millioner i år. Virksomheten er eid med 91 prosent av Ramberg-Gruppen AS og 9 prosent av Terje Claussen (daglig leder).

Snap Pack AS ble etablert i 1984 og har siden 2013 spesialisert seg på 3PL-løsninger for netthandelsbedrifter med behov for gode logistikkløsninger. Selskapet holder til på Liertoppen mellom Oslo og Drammen og har et 20-talls kunder, hovedsakelig innenfor segmentet som retter seg mot B2C-markedet. Snap Pack omsatte i fjor for ca. 16 millioner kroner og var tidligere eid med drøye 87,2 prosent av Claus Simonsen (styreleder) gjennom Tingberg Invest AS og av Bilpleiekongen AS med 12,8 prosent.

KLIKK for alle artikler i Lager og logistikk.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094