23948sdkhjf

Spektakulær bygging av gang- og sykkelveg

Arbeidet i fjellsida ved Leirvik er en del av bygginga av ny gang- og sykkelveg mellom Leirvik og Heggebø i Vestland fylkeskommune.

Foto og video: Vestland fylkeskommune

Området har vært truffet av jordskred som gjorde stor skade på bygninger på andre side av vegen. Mellom der man skal sette opp jordskredgjerde og vegen er det en del løsmasser som ligger på fjell. Per i dag er det ikke noe problem med stabiliteten, men av erfaring vet man at dette vil løsne fra fjellet med tiden.

- Vi har derfor valgt å ta vekk all løsmasse fra gang- og sykkelvegen og opp til jordskredgjerdet, da unngår vi at de kommer løsmasser ned på fortauet ved store nedbørsmengder, forteller prosjektleder Jon Harald Huseklepp.

Menzi Muck

Området er så bratt at man ikke kommer til med vanlig gravemaskin. Det eneste alternativet er klatregraveren fra Menzi Muck.

- Der maskinen går opp i skjeringen er det ca 40 graders stigning, mens området maskine jobber i er på mellom 25 og 30 grader. Vi har brukt maskinen i brattere terreng, men utfordringen er den ti meter høye skjeringen nedenfor. Den vil du ikke rulle utfor, forteller prosjektleder Even Meisterplass i Mesta Fjellsikring.

Grundig forarbeid

Mesta Fjellsikring sammen med Mesta Anlegg har oppdraget med å bygge den nye gang- og sykkelvegen på vegne av Vestland fylkeskommune.

– Dette er kjent arbeid for maskinføraren, og det er helt trygt. Men vi har gjort et grundig forarbeid, og tenkt igjennom alle risikopunkt ved gjennomføringen, sier Meisterplass.

Det kan se ut som at maskinen henger i en vaier, men den skal brukes som et hjelpemiddel, ikke som hovedsikring. Men den kan likevel gjøre det lettere for maskinen å klatre, fordi den kan bruke vinsjen til å dra seg opp. Vaieren er festet i fjell med tre bolter og hver bolt er godkjent for 10 tonn, mens maskinen veier 16 tonn.

- Vi liker å ha en sikkerhetsmargin, sier Meisterplass.

Ikke lett å kombinere

Hovedoppgaven til klatregraveren er å bore festehull til jordskredgjerde, men den skal også renske vekk løsmasser og avdekke fjell noen steder. Det er to oppgaver som ikke er lette å kombinere.

- Hver arbeidsoperasjon må planlegges nøye av maskinføreren. Han kan ikke ta vekk jorda der han senere må bevege seg ut for å bore, for maskinen har ikke god feste på glatt fjell.

Obs på været

Det er fordel at det er litt kaldt, spesielt om man skal jobbe med jord. Det eneste man skal være obs på er om det kommer veldig mye nedbør samtidig som telen slipper. Da kan jordskred oppstå.

- Med på prosjektet har vi også geolog fra Vestland fylkeskommune som vi støtter oss på dersom vi er usikre. Han har god kjennskap til utfordringene og stedet vi jobber på og har vært her sammen med oss før oppstart, forteller Meisterplass.

Kilde: Vestland fylkeskommune

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.064