23948sdkhjf

Frp med tre forslag til regelendringer lastebileiere vil like

ADR-kontrollen er det viktigste, men også om vektbestemmelser og underkjøringshinder.

LOV, REGLER OG POLITIKK:

Frp har som varemerke å fjerne unødvendig byråkrati og tungvinte ordninger.  Denne gang snakker vi om "kjøretøytekniske forenklinger", først og fremst ADR-kontrollen som vegvesenet har monopol på å utføre.

Ganske snart leveres nemlig et såkalt "dokument 8" representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André JohnsenMorten Stordalen, Bård Hoksrud, Hans Andreas Limi, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland.

De skriver innledningsvis: "Forslagstillerne mener det er behov for å myke opp flere kjøretøytekniske bestemmelser som gir flere valgmuligheter innenfor rammen av det felleseuropeisk kjøretøyregelverket. Dette gjelder både lette og tunge kjøretøy."

Om ADR skriver de blant annet

"ADR-kontroll skal gjennomføres årlig på lik linje med EU-kontroll. Det mest formålstjenlige er at disse kontrollene av kjøretøy kan gjennomføres samtidig på samme sted. I nabolandene våre gjennomføres slike kontroller samtidig på godkjente verksteder.

I Norge er dette ikke mulig i dag. EU-kontroll gjøres i dag ved private verksteder mens ADR-kontroller er etablert som et monopol for Statens Vegvesen.

Kapasiteten hos Statens vegvesen er ikke styrt etter etterspørsel og det blir kø. Blir ventetiden for lang risikerer eier av kjøretøyet å måtte gjennomføre enda en ny EU-kontroll før ADR- kontrollen på kjøretøyet fordi det er krav om at kontrollene skal gjennomføres nære i tid.

Dersom kompetanse til å gjennomføre ADR-kontroll gis godkjente tungbilverksteder som allerede gjennomfører EU-kontrollen, vil kontrollene kunne gjennomføres samtidig og det vil bli et langt bedre tilbud av tjenesten over hele landet.

Kontrollen med verkstedene som utfører ADR-kontroll vil være Statens Vegvesen sin oppgave akkurat som når det gjelder EU-kontroll. Forslagstillerne fremmer følgende forslag:

 “Stortinget ber Regjeringen delegerE myndighet til å gjennomføre ADR-kontroll til godkjente tungbilverksteder.”

Vekt og hinder

I forslaget tar representantene også opp et par andre problemstillinger. Det første handler om vektklassifisering:

"Forslagstillerne mener adgang til å kunne endre tillat totalvekt innenfor rammen av bilens maksimale tillatte totalvekt satt av fabrikant også skal gjøres gjeldene for kjøretøy over 7500 kg. Behovene for å endre totalvekt på kjøretøy henger sammen med bruksområdet som over tid kan endre seg. Slike endringer må som i Danmark kunne tillates uten at man samtidig skal endre kjøretøyet konstruksjonsmessig så lenge man med god margin er innenfor tillatt totalvekt fra fabrikant og har en grad av gjenstående nyttelast etter en nedregistrering.

Det siste er underkjøringshindre på terrenggåede biler (N3G-klasse). 

"Standard sikkerhetskrav for tunge kjøretøy er at man skal ha underkjøringshinder foran og bak samt sidehinder. Men disse kjøretøyenes bruksområde tilsier at man ikke kan ha slikt utstyr på bilen i praktisk bruk, da det blir ødelagt i terrenget. Det er allerede gjort et generelt unntak fra underkjøringshinder i front men de andre kravene gjelder fortsatt. Felles europeiske regler lar det være opp til hvert enket land å bestemme om kravene til side- og underkjøringshinder skal være gjeldene for denne kjøretøykategorien.

Forslagstillerne mener unntaksadgangen for disse kjøretøyene skal benyttes slik at det gis fritak også for underkjøringshinder bak og sidehinder."

Kilde: Frp's stortingsgruppe

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078