23948sdkhjf

Målkonflikt i Vestland: Ønsker økt mobilitet, men mindre utslipp

Innspill til samferdselsprioriteringer: Mer vei for pengene, økt mobilitet og mer miljøhensyn går igjen.

Fylkesordfører Jon Askeland inviterte i februar til tre åpne innspillsmøter om samferdsleprioriteringer i fylket, fra Sunnhordland til Bergen og Nordfjord.

Målkonflikt

Ønsket om å ta klima- og miljøhensyn går igjen, men målet om økt mobilitet i fylket kan være i konflikt med målet om reduserte klimagassutslipp. 

Mer vei for pengene 

Fylkesordføreren var likevel fornøyd over enigheten om å få mer vei for pengane.

– Vi vil bygge mest mulig vei for pengane, vi må tilpasse oss og bygge "godt nok", dette fikk vi god respons på, sier Askeland.

Rassikring og miljøhensyn

Gjennom hele fylket var man opptatt av trygge veier. Mye skred og flom gir stengte og ødelagte veier og infrastruktur, og øker risikoen for ulykker.

– Innspillene viser at de negative effektane av klimautfordringene er store for oss, rassikring og klimatilpassning er viktig. Vi må gjøre oss mindre sårbare og ivareta tryggheten bedre fremover, sier fylkesordførar Jon Askeland.

Regional transportplan 2022-2033 for Vestland fylke (RTP) blir vedtatt i fylkestinget i desember 2021. Planprogrammet ble vedtatt i september 2020. Planutkastet er nå under arbeid og blir sendt på høring i juni 2021.

Nå tar fylkeskommunen med seg innspillene i arbeidet med selve planutkastet, som kommer på høring i juni.

Kilde: Vestland fylkeskommune

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11