23948sdkhjf

Nye Bodø lufthavn: ett skritt nærmere take off

Avinor har ferdigstilt forprosjektet for ny lufthavn i Bodø og oversendt grunnlaget til Samferdselsdepartementet for gjennomføring av kvalitetssikring (KS2) i statlig regi og statlig beslutningsprosess. Nå skal det utarbeides konkurransegrunnlag for det som blir to store totalentrepriser for bygg og anlegg.

– I forprosjektet er det gjennomført et omfattende grunnarbeid som er nødvendig for å sikre gode planer for gjennomføring av prosjektet. Det er svært gledelig at vi holder fremdrift i prosjektet og at vi nå har nådd enda en viktig milepæl. Med ferdigstilt forprosjekt er vi klar for ekstern kvalitetssikring og kan opprettholde god progresjon videre, sier Stine Ramstad Westby, konserndirektør i Avinor.

To store totalentrepriser

For å sikre videre fremdrift vil Avinor samtidig fortsette detaljplanlegging gjennom 2021. Det omfatter blant annet om detaljering av kontraktstrategi og entreprisepakker. Det skal utarbeides konkurransegrunnlag for det som blir to store totalentrepriser for bygg og anlegg.

I tråd med vanlig prosedyre for store statlige investeringsprosjekter gjennomgår forprosjektet nå en ekstern kvalitetssikring på oppdrag av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til grunn at den nye lufthavna skal finansieres av Avinor, staten og et lokalt bidrag. Kvalitetssikringen skal derfor også omfatte finansieringsplanen for den nye lufthavna. I tillegg skal samfunnsøkonomien i prosjektet og andre kostnader for staten kvalitetssikres. Den eksterne kvalitetssikringen skal gjennomføres av Holte Consulting, Menon Economics og A-2 og vil være en del av det endelige beslutningsgrunnlaget for regjeringen og Stortinget.

Ny lokasjon

I forprosjektet er løsningene for ny lufthavn detaljert, basert på det utbyggingsalternativet som Regjeringen besluttet høsten 2020. Den nye lufthavnen skal etableres ca. én kilometer sør-vest for dagens lufthavn i Bodø. Det vil sikre vesentlig redusert støybelastning i byen i tillegg til at den blir liggende i le av Rishaugen. Lufthavnen blir ifølge topp moderne med de nødvendige strukturer som skal til for å dekke regionens behov. Og ikke minst vil etableringen av en ny lufthavn frigjøre et stort areal til byutvikling som er det prosjektutløsende behovet for prosjektet, skriver Avinor i en pressemelding.

Det er lagt opp til at den nye lufthavnen skal finansieres som et spleiselag mellom staten, Avinor og et lokalt bidrag. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet arbeider Avinor med et forslag til finansieringsplan.

Opphav og kilder: Avinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.14