23948sdkhjf

Olav Thon: Resultatnedgang på to milliarder

Etter et godt fjerde kvartal oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skatter på 344 millioner kroner i 2020, en nedgang fra 2,3 milliarder kroner i 2019.

– I forhold til 2019 er resultatnedgangen på rundt 2 milliarder kroner, men det aller meste av nedgangen forklares med nedjusterte markedsverdier på eiendomsporteføljen og på fastrenteavtaler, som i liten grad påvirkes av selskapet. Korrigert for dette er resultatet for 2020 omtrent på linje med 2019, noe vi er godt fornøyde med i et svært krevende unntaksår både for konsernet og konsernets leietakere, uttaler konserndirektør for finans, Arne B. Sperre i en pressemelding.

I tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet i andre halvår bedret konsernets resultat seg, og verdien av eiendomsporteføljen økte i 4. kvartal med 1.322 millioner kroner.

– Operasjonelt har det vært fokus på kostnadskontroll og driftsoptimalisering, noe som har bidratt til at konsernet fortsatt er svært solid, og kan vise operasjonelle resultater på nivå med fjoråret – på tross av pandemien, sier Sperre.

Verdier for nær 55 milliarder

Verdien av investeringseiendommene er vurdert til 54,7 milliarder kroner, med et årlig leieinntektsnivå ved utgangen av 2020 på 3,25 milliarder kroner. Eiendomsporteføljen består av ca. 23 prosent næringseiendom og ca. 77 prosent kjøpesentersentereiendom.

Investerte 915 millioner i fjor

I fjerde kvartal var konsernets investeringer 339 millioner kroner, mens samlede investeringer i 2020 var 915 millioner kroner.

Konsernet har økt sin eierandel i kjøpesentereiendommen Amfi Larvik fra 50 til 100 prosent. Det er også flere større eiendomsprosjekter under oppføring, blant annet to logistikkbygg på Gardermoen og et boligbygg i Arnljot Gellines vei 1 i Oslo.

– Flere større eiendomsprosjekter ble ferdigstilt i løpet av 2020 og en del oppgraderinger ble utført. Våre byggeprosjekter fortsetter som før og vi ser frem til ferdigstillelse av nybygget i Bernt Ankers gate 6 i Oslo i løpet av 2021 – her bygges både utleieboliger og næringseiendom, sier Sperre.

Opphav og kilder: Olav Thon Eiendomsselskap

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063