23948sdkhjf

Nye veier berger ikke distriktene

Troen på at veiprosjekter gir vekst og verdiskaping, er sterk. Men en ny studie viser at det oftest skjer i befolkningssterke områder i vekst.

I Gemini.no har forskere fra NTNU og Møreforskning publisert en artikkel om ringvirkninger av et utvalg veiprosjekter.

De fant ingen tegn på at bedre veier kan snu tilbakegangen i spredtbygde strøk.

Ti større veiprosjekter

I studien så forskerne på hvordan bedriftsetableringer, pendling, folkemengde og sysselsetting i eksisterende bedrifter har utviklet seg i 20 kommuner etter at ti større veiprosjekter ble åpnet i årene 2005–2014.

«Mange veiprosjekter er begrunnet med et ønske om mer pendling, gjerne over lange avstander. Til tross for det fant vi færre positive virkninger enn ventet på antall pendlere mellom kommuner», står det i forskerartikkelen.

Sp blir nok ublid

Resultatene var blandede. Det ble funnet økt antall bedriftsetableringer for tre av prosjektene, men forskerne så også tegn på lavere bedriftsetablering for to prosjekter.

De mest positive effektene var for kommuner i nærheten av større byer.

I tillegg var over halvparten av prosjektene i utvalget delvis finansiert med bompenger, noe som kan øke kostnaden ved pendling betydelig.

Og – Senterpartiet blir sikkert ikke glad for å lese at «bedre veier kun fører til økt befolkning i mindre kommuner som knyttes sammen med en større kommune».

Ikke positivt

Virkningen på folkemengde i kommunene varierte også, men igjen størst for prosjekter i nær tilknytning til byer eller regionale sentre. Men selv ikke i slike områder var resultatene entydige.

Veiprosjekter som knytter sammen befolkningssvake områder, har ikke positive effekter på bosetting, påpeker forskerne.

Også sysselsettingseffekter for eksisterende bedrifter var krevende å finne, men enkeltkommuner i nærheten av større byer eller tettsteder har opplevd en viss økning.

Nokså beskjedne

Samfunnsvirkningene av bedre transportinfrastruktur kan med andre ord synes nokså beskjedne. Det kan skyldes at de direkte transportkostnadene bare utgjør en mindre andel av bedriftenes totale kostnader.

«Videre har husholdningenes utgifter til transport også gått ned de siste tiårene. Da vil bedre veier kun ha en begrenset virkning på økonomisk aktivitet».

 

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063