23948sdkhjf

Betongslam får nytt liv

Betongslam og returbetong fra betongproduksjon sammen med avfall fra tørrmørtelproduksjon skal resirkuleres til dreneringsmasser, bærelag for veier eller tilslag til ny betong.

– På verdensbasis produseres det omtrent 600 millioner tonn betongslam årlig, noe som er en betydelig belastning på miljøet. Gjennom avtalen med Mona Betong AS får vi muligheten til å teste ut våre produkter for gjenvinning av avfall i fullskala ved anlegget deres, forklarer Sven-Henrik Norman hos Mapei AS, i en pressemelding.

80 prosent suges opp

Mapei bruker produktet Re-Con Zero, som gjenvinner fersk returbetong til et tørt granulat. Dette kan gjenbrukes som tilslag i ny betong eller som vasketilslag i tomme betongbiler der det suger opp cirka 80 prosent av sementslammet i bilen. Samarbeidsavtalen innebærer at Mona Betong vil bruke Re-Con Zero til tørrvask av egne betongbiler, samt kunne ta imot slam og returbetong fra andre aktører ved sitt anlegg på Brennermoen i Mysen.

– Mapei er en kjemi- og kunnskapsleverandør og bidrar med produkter, kompetanse og tilgang til forskningsressurser fra vårt FoU-laboratorium. Mona Betong stiller sin maskinpark, betongfabrikk og egen kompetanse til rådighet.

Dobbel gevinst

– Slam og returbetong er en utfordring, både miljømessig og kostnadsmessig. Gjenbruk og reduksjon av avfall er bærekraft i praksis. Vi har plass og mulighet til å håndtere slam og returbetong selv, og ser at vi både kan spare kostnader og samtidig utnytte verdien som ligger i restproduktene. Det gir en dobbelt gevinst, forteller daglig leder Ingar Jensen i Mona Betong.

I alle ledd

– Siden vi driver grustak og har knuse- og sikteutstyr er det naturlig for oss å gjenbruke slam og returbetong i produksjonen eller tilby det til andre aktører. Foreløpig har vi begynt å teste Re-Con Zero til tørrvask av betongbiler, noe som kraftig reduserer slamavfallet fra betongbiler og gir nytt tilslag. Målet er at gjenvinning i alle ledd blir en integrert del av produksjonen, legger han til.

– Gjennom avtalen med Mona Betong får vi vist hvor store verdier som ligger i gjenbruk av avfall, og vi vil også kunne teste nye produkter etter hvert som vi utvikler dem, sier Norman.

 

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093