23948sdkhjf

Ordfører Kristoffersen: - Ulvsvågskaret må prioriteres i Nasjonal Transportplan!

DEBATT OG INNLEGG:

E6 over Ulvsvågskaret gir hvert år utfordringer for et økende antall næringstransporter.   Stigningene opp til Ulvsvågskaret er hyppig stengt vinterstid på grunn av berging av tunge kjøretøy. Det skriver ordfører Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, Britt Kristoffersen (SP), i dette innlegget, og hun mener Ulvsvågskaret må prioriteres i Nasjonal Transportplan.

«Rally Hamarøy» til og fra fergene vil møte en kraftig brems

Nyheten om at regjeringa vil bruke 10 milliarder på Sørfoldtunnelene er svært gledelig også for oss i Hamarøy. Samtidig har jeg store forventninger til at det kommer gode nyheter om Ulvsvågskaret rundt neste sving.

Det er et stort løft at regjeringa nå vil ta tak i E6 gjennom Sørfold, men «rally Hamarøy» til og fra fergene vil møte en kraftig brems dersom ikke hele strekninga til Bognes fullføres.

Det henger dårlig sammen når du forlater 90-sonen i Sørfold for å bli stående fast på en av flaskehalsene over Hamarøy. E6 Fauske-Bognes må derfor ses under ett når ny NTP skal vedtas.

Forsinker næringslivet og svekker beredskapen

Hver vinter må reisende finne seg i opptil flere timer venting når E6 nord for Fauske blir stengt. Flere krevende stigninger i Sørfold og Hamarøy utgjør flaskehalser på strekningen. Ulvsvågskaret peker seg ut som en versting. Dette forsinker næringslivet og svekker beredskapen når Norge deles i to uten omkjøringsmulighet. For innbyggerne i Nord-Salten er E6 Fauske-Bognes eneste vei til lokalsykehuset i Bodø. Fisk fra Lofoten og Vesterålen har det om mulig enda mer travelt, på sin ferd via Lødingen-Bognes og sørover.

Fergesambandet Bognes-Lødingen har en betydelig mengde trafikk. Denne trafikken må over Ulvsvågskaret, og det ser det ut som at noen kan ha glemt.

Drag-Kjøpsvik er et alternativ for de som skal nordover på E6, men det er over Lødingen at trafikken er størst. 

Ulvsvågskaret må være med

Fylkestinget i Nordland har prioritert hele strekningen Fauske-Bognes inkludert Ulvsvågskaret.

Jeg håper regjeringen ikke har lyttet bare med det ene øret til dette. Skal vi få en gjennomgående god E6 i Nordland, som ivaretar både sikkerhet og beredskap, og næringslivets behov, må begge ørene tas i bruk. Ulvsvågskaret må være med når regjeringen byr på milliardfest i nord.

Bakgrunn:

 E6 Ulvsvågskaret (Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret )

E6 over Ulvsvågskaret har siden transport med hest og kjerre tok slutt og motorisert ferdsel overtok, vært problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid pga. av berging av tunge kjøretøy. Siden begynnelsen av 90-tallet har strekningen vært løpende omtalt i NVVP og senere NTP.

Strekningen inngår i KVU E6 Mørsvikbotn–Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til vegnormal standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Effektmålene er redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Indikator er reduksjon av stigninger som er flaskehalser for tungtransport.

Prosjektet skal fjerne dagens E6 over Ulvsvågskaret med stigning definert som flaskehalser for tungtransport ved å legge vegen i tunnel, og derved å redusere risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt veg.

Nasjonal transportplan

I Nasjonal transportplan for 2018-2029 er prosjektet omtalt med en ramme på 1250 millioner kroner for gjennomføring i siste del av perioden. Mål med ferdig bygd veg er bedre regularitet, robusthet og framkommelighet, og redusert reisetid og klimagassutslipp. https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret/nyhetsarkiv/oppstart-av-planarbeid-med-horing-av-planprogram-for-e6-ulvsvagskaret

KVU E6 Mørsvikbotn-Ballangen (2013): https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6morsvikbotnballangen

Reguleringsplan for Ulvsvågskaret (pågår):
Varslet oppstart 2019. Planlagt ferdig 2021. Trasévalg for veg og tunnel. Konsekvensutredning for to alternativer i 2020. https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret/nyhetsarkiv/to-alternativer-til-ulvsvag

Nordland fylkeskommunes innspill til NTP, vedtak i fylkestinget april 2020: https://www.regjeringen.no/contentassets/8096e16e07c94d39baaa3d20ced6c26a/nordland-fylkeskommune.pdf

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094