23948sdkhjf

Driftskontrakt Oslo: Det skiller lommerusk mellom de billigste, Mesta og Veidekke skyhøyt over

Firer entreprenører har levert tilbud. Den billigste skal egentlig vinne. Men først skal tilbudet dobbeltsjekkes.

DRIFTSKONTRAKT 2021 - 2026:

Driftskontrakten for Oslo-Gardermoen er en krevende kontrakt.

Den består av alle riksvegene i Oslo samt E6 og E16 til Gardermoen, rv. 159 til Lillestrøm, rv. 226 og rv. 22 fra Hvam til Fetsund. Totalt omfatter kontrakten drift og vedlikehold av ca. 430 kilometer riksveg, hvorav ca. 117 kilometer er gang- og sykkelveg.

De fire som har gitt tilbud og for hvilken sum er:

Hadeland Maskindrift AS

748.775.536

Mesta AS

925.157.640

Vaktmesterkompaniet AS

705.000.000

Veidekke Industri AS

1.298.570.993

Som vi ser skiller det ca 600 millioner kroner mellom Vaktmesterkompaniet og Veidekke Industri.

– Vi er godt fornøyd med deltakelsen i konkurransen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Roa Hagen.

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar vi sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren i løpet av april, sier hun.

Støtte til klimavennlige løsninger

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år, har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

Hvis entreprenøren som får Oslo-Gardermoen-kontrakten evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan de vente seg et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden.

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.

Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Kilde: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109