23948sdkhjf

Tromsø kan få bypakke på 6,5 milliarder

Samferdselsdepartementet legger nå frem proposisjon for stortinget om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø.

 Planlagt oppstart er andre halvdel av 2022, skriver Toms og Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

6,5 milliarder kroner

Samlet økonomisk ramme for bypakken for Tromsø er om lag 6 500 mill. 2021-kr. Finansieringen skjer i hovedsak med bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Det er ventet at proposisjonen for bypakken behandles av stortinget i løpet av året. 

Bypakken vil ha en innkrevingsperiode på 15 år, med planlagt oppstart 2. halvår 2022. I tråd med de lokalpolitiske vedtakene kommer det 15 bomstasjoner med tovegs innkreving, fordelt på syv soner. Bompengeordning blir tidsdifferensiert med tredobbel takst i rushperiodene på hverdager.

Samferdselsdepartementet har nå lagt fram forslag om delvis bompengefinansiering av en bypakke for Tromsø. Proposisjonen er i tråd med lokale vedtak. Bypakken skal avløse dagens ordning med innkreving av et lokalt finansieringstilskudd på omsetning av drivstoff. Målet for bypakken er nullvekst i persontransport med bil. I tillegg er god framkomst for alle trafikantgrupper et mål, med hovedvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport.

Flyplasstunnelen

Et sentralt prosjekt i Bypakke Tenk Tromsø er E8 Flyplasstunnelen (tidligere rv. 862 Tverrforbindelsen Tromsø) som vil gå mellom Breivika og Langnes.

Opphav og kilder: Troms og Finnmark fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.097