23948sdkhjf

Ny produksjonsmetode gjør asfalten grønnere

Velde Produksjon AS skal produsere asfalt som gir betydelig lavere klimaavtrykk. Selskapet får drøye 22 millioner kroner i støtte fra Enova til bygging av et nytt produksjonsanlegg i Mandal.

Asfaltproduksjon er forbundet med høye klimagassutslipp og i Norge produserer vi årlig rundt 7,7 millioner tonn asfalt. Men kun 500.000 tonn av dette er gjenvunnet asfalt. Bransjen selv trekker fram økt gjenbruksandel av asfalt som svært viktig på veien mot lavere utslipp. Og det er dette Velde Produksjon AS ønsker å gjøre noe med, skriver Enova i en pressemelding.

– Vi ønsker å gjenbruke asfalt i størst mulig grad for å ta ned vårt klimafotavtrykk, vi ser at det finnes teknologi som gjør dette mulig og da ønsker vi å gripe denne muligheten, sier konsernleder Egil Velde i Velde Industri AS.

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri.

– Da må industrien erstatte fossile brensler med fornybare alternativer samtidig som ressurs- og energieffektiviteten økes vesentlig, sier Marit Sandbakk, markedssjef for industri i Enova, som gir Velde Produksjon 22,2 millioner kroner i støtte til bygging av et nytt produksjonsanlegg i Mandal.

Brenner gassen flere ganger

Ny teknologi og innovasjon gjør det mulig å forbedre forbrenningsprosessen slik at man kan bruke en høyere andel gjenvunnet asfalt. Det nye anlegget benytter indirekte oppvarming av asfalten, og samtidig vil avgasser utnyttes i flere steg ved å brenne den samme gassen flere ganger. Den oppvarmingen som da skjer, gjør det mulig å benytte en langt høyere andel gjenvunnet asfalt. Målsettingen er å heve bruken av gjenvunnet asfalt fra dagens 7 prosent til opp mot 90 prosent (70-80 prosent) ved flere produksjonsanlegg i Norge.

– Det nye anlegget i Mandal vil kunne gjenvinne opp mot 90 prosent resirkulert asfalt. Med funksjonsbaserte kontrakter hvor høy andel tillates har vi som ambisjon å utnytte den nye teknologien i størst mulig grad, sier Velde

Selskapet kommer også til å bruke tre-pellets i stedet for naturgass som energibærer i forbrenningsprosessen. Tre-pellets er det beste alternativet til dette bruksområdet når man skal gjennomføre en omlegging fra fossilt til fornybart brensel.

Det nye anlegget skal være i gang mot slutten av året.

Opphav og kilder: Enova

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078