23948sdkhjf

Enova avvikler investeringsstøtten til energieffektivisering i bygg

Enova har støttet energioppgraderinger av eksisterende bygg med til sammen nærmere fem milliarder kroner. Nå avvikles investeringsstøtten.

Siden 2001 har Enova bidratt til utvikling og introduksjon av en rekke teknologier og løsninger for energieffektivisering og fornybar energibruk og -forsyning av bygg. Endringen i markedet er varig og Enova avvikler investeringsstøtten til energieffektivisering i bygg. Markedet og andre virkemidler vil nå være i stand til å drive utviklingen videre uten støtte, mener Enova.

 

Har gitt nærmere fem milliarder i støtte

Enova opplyser å ha støttet mer enn 4.000 energioppgraderinger av eksisterende bygg med til sammen nærmere fem milliarder kroner. Satsingen har gitt tallfestede energiresultater i hvert enkelt prosjekt og har ført til varig markedsendring. Enova har bidratt til utvikling og introduksjon av passivhus som bygningsstandard, introduksjon av nye energiteknologier i bygg og områder, samt at beste tilgjengelige teknologi blir tatt i bruk ved oppgradering av eksisterende bygg.

Økt kompetanse i markedet

Gjennom Enovas virkemiddelbruk har et stort antall byggeiere, rådgivere, entreprenører, leverandører med flere vært involvert i energieffektiviseringsprosjekter. Dette store antallet prosjekter og aktører har bidratt til økt kompetanse i markedet. Et eksempel er at det i dag finnes et rådgivermarked med tjenester rettet mot energieffektivisering.

Enova opplyser at utviklingen innen energieffektivisering av bygg nå har kommet så langt at ytterligere investeringsstøtte ikke vil være avgjørende for den videre markedsutviklingen. I tillegg vil næringslivets økende fokus på bærekraft sannsynligvis styrke denne trenden. Enova mener det nå er naturlig å overlate en større del av den videre utviklingen til andre virkemidler og markedet selv.

Årlig markedspotensial på 12,5 milliarder kroner

På oppdrag fra Enova har SINTEF i en ny rapport gitt et oppdatert anslag på potensialet for å redusere energibruk i norske næringsbygg, og vist hvordan framveksten av et energitjenestemarked kan bidra til å redusere energibruken. Energisparepotensialet i norske næringsbygg er beregnet til 16 TWh i 2020. Deler av potensialet blir utløst gjennom nybygg og rehabilitering frem mot 2050. Det er et gjenstående potensial på 12,5 TWh som kan utløses ved å gjennomføre ulike energieffektiviseringstiltak, og mange av disse tiltak er lønnsomme, skriver Enova.

Nye tjenester og produkter for energieffektivisering har kommet på markedet, noe som gjør det enklere, billigere og mer lønnsomt å utløse det betydelige potensialet som finnes for energieffektivisering. Eksempler på dette er innenfor energioppfølging, driftsoptimalisering, eiendomsteknologi, energisparekontrakt, og utleie av teknisk anlegg. SINTEF beregner at markedspotensial for slike energitjenester og -tiltak er på hele 12,5 milliarder NOK i 2020.

– SINTEF-rapporten bekrefter at vi faktisk snakker om et marked i mange-milliarders-klassen og det er på tide at markedsaktørene selv griper tak i denne muligheten, sier Øyvind Leistad, markedsdirektør i Enova. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien /Enova

Har dreid aktiviteten mot kutt av klimagassutslipp

Enova opplyser at det statseide selskapet fremdeles vil støtte innovative prosjekter og teknologi som bidrar til at bygg kan støtte opp under et fleksibelt og effektivt energisystem, noe omstillingen til et lavutslippssamfunn vil være avhengig av.

Enovas aktivitet ble ved årsskiftet ytterligere dreid i retning av å kutte klimagassutslipp og lette overgangen til et lavutslippssamfunn, derfor gis det nå også støtte til utvikling av teknologier og løsninger som kutter utslipp og reduserer klimafotavtrykket til byggsektoren. Støtten til ny teknologi i bygg har tidligere blitt gitt gjennom spesifikke byggprogram, men vil fra nå av tilbys gjennom Enovas generelle teknologiprogram.

– Vi vil gjerne ha flere søknader som omhandler innovativ teknologi som bidrar til et bedre samspill mellom bygg og energisystemet, eller kan redusere direkte og indirekte klimagassutslipp fra byggsektoren. Der er det absolutt et potensial, sier Leistad.

Opphav og kilder: Enova

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078