23948sdkhjf

AF Gruppen med 4 prosent driftsresultat: "Akseptabelt"

AF Gruppen har resultatforbedring på 24 prosent.

AF Gruppen (AFG) nådde en omsetning på 6.209 millioiner kroner og et driftsresultat på 264 millioner i første kvartal 2021. Det er en resultatforbedring på 24 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.

- Det er akseptable resultater ved inngangen til 2021. Gjennom kvartalet har vi opplevd høy etterspørsel og god tilførsel av nye prosjekter. En sterk ordrereserve gir oss høy forutsigbarhet. Samtidig er det en viss variasjon blant enhetene og vi skal fortsatt jobbe for at samtlige enheter leverer på det nivået som forventes, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Omsetningen for 1. kvartal var 6,209 milliarder (6,607) og resultat før skatt ble 245 millioner (206). Dette ga en resultatmargin på 4,0 prosent (3,1 prosent). Høy ordreinngang ga en ordrereserve på 33,818 milliarder (32,492) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppens betraktninger fra Q1 2021:

  • Anleggsmarkedet i Norge kjennetegnes som godt og lite sensitivt for konjunktursvingninger. Aktivtetsnivået i Anlegg økte betraktelig sammenlignet med samme kvartal i 2020, og virksomhetsområdet leverte et godt resultat i kvartalet. Fra 2021 er Eiqon og Consolvo blitt en del av virksomhetsområdet Anlegg, noe som reflekteres i sammenligningstallene. AF Anlegg har to pågående storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst og Bergtunnlar Lovö i Stockholm.

  • Innen Bygg er omsetningen noe redusert sammenlignet med samme periode i fjor, og lønnsomheten er noe svakere enn forventet i kvartalet. Covid-19 har skapt utfordringer i flere prosjekter, spesielt på grunn av karantene- og innreisebestemmelser. I kvartalet ble det børsmeldt 11 nye avtaler, og ordrereserven i økte i perioden, og var per 31. mars 2021 12,041 milliarder.

  • Som forventet er marginene i Betonmast lavere enn for AF Gruppens øvrige virksomhet, imidlertid leverte Betonmast svakere lønnsomhet i 1. kvartal enn i samme kvartal i fjor. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene i Norge. Organisatoriske endringer er gjennomført i kvartalet i Betonmast Boligbygg. Betonmasts virksomhet i Sverige leverte omsetning og lønnsomhet på nivå med fjoråret.
  • Eiendom er fra årsskiftet delt i to operative enheter, AF Eiendom og LAB Eiendom, for å sikre økt lokal forankring i henholdsvis Stor-Oslo og Bergensregionen. Eiendom hadde godt salg i kvartalet, spesielt på prosjektet Fyrstikkbakken for AF Eiendom.Det er fire boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i prosjektene er 558, hvorav AFs andel er 209. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 87 %.

  • Energi og miljø økte aktivitetsnivået og lønnsomheten i kvartalet. Fundamentet for miljøvirksomheten er at avfall i stor grad kan brukes på nytt, og dermed være en verdifull ressurs i en voksende sirkulær økonomi.

  • AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Sverige opprettholdt stabil lønnsomhet selv om aktiviteten er redusert sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

  • I virksomhetsområdet Offshore økte omsetningen sammenlignet med 1. kvartal i fjor og lønnsomheten var god med en driftsmargin på 4,9 % i kvartalet. AF Offshore Decom, som river og legger til rette for gjenvinning av offshore-installasjoner, har høyere aktivitet og betydelig forbedret lønnsomhet sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.

Kilde: Pressemelding fra AF Gruppen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078