23948sdkhjf

Ny lufthavn ved Mo i Rana: Avinor lyser ut kontrakten på nytt

I januar i fjor innstilte styret i Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS på å tildele totalentreprisen for bygging av ny lufthavn i Mo i Rana til Peab Anlegg AS med Hæhre Entreprenør AS som underleverandør. Nå har Avinor bestemt at de vil lyse ut byggekontrakten på nytt.

Etter at Peab var blitt tildelt kontrakten vedtok Samferdselsdepartementet på vårparten i fjor at Avinor skulle overta ansvaret for den videre planleggingen og byggingen av den nye lufthavnen.

Samferdselsdepartementet opplyser at Avinor har hatt en intensjon om å overta Peab-kontrakten. Etter en samlet vurdering har imidlertid Avinor kommet frem til at selskapet ikke kan gå videre med Peab-kontrakten, men i stedet vil lyse ut en ny konkurranse om prosjektet.

Les også: Avinor bygger ny lufthavn i Mo i Rana

Anskaffelsesregelverket setter begrensninger

Som offentlig utbygger må Avinor følge anskaffelsesregelverket, og dette setter begrensninger på hvor mye en kontrakt kan endres etter tildeling. Avinor mener det er behov for å gjøre endringer i Peab-kontrakten, knyttet til både kostnader, byggetid og miljøaspekter, og at endringsbehovene gir høy risiko for å bryte anskaffelsesregelverket ved å overta kontrakten.

Stort og komplisert prosjekt

I en pressemelding fra Avinor uttaler konsernsjef Abraham Foss at Avinor ønsker å sikre en forutsigbar fremdrift og forsvarlig risikohåndtering for å sikre en realisering av prosjektet.

– Dette er et stort og komplisert prosjekt. Vi ser det derfor som nødvendig å inngå en ny entreprisekontrakt med mål om ferdigstillelse i 2025. Finansieringen er nærmere en endelig avklaring etter revidert nasjonalbudsjett, dette påvirker også fremdriften i positiv retning, sier han.

Når det gjelder rullebanelengden vil dette bli tatt opp til vurdering i den videre konkurransen. Det er primært flyoperative hensyn som avgjør om rullebanen blir 2.200 eller 2.400 meter.

– Vi ser frem til å gjennomføre prosjektet med å bygge ny lufthavn i Rana, og vil umiddelbart starte arbeidet med en ny konkurranse, samt få på plass en byggherreorganisasjon. Forberedende arbeider vil bli satt i gang, og fremdrift vil avhenge av nødvendige tillatelser og avklaringer, sier Foss.

Opphav og kilder: Samferdselsdepartementet, Avinor

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078