23948sdkhjf

E39 Ålesund Molde: Blir flere kontrakter - fra titalls millioner til flere milliarder

Statens vegvesen deler opp utbyggingen av E39 Ålesund-Molde i flere mindre, og noen store, kontrakter.

Det gjør vegprosjektet attraktivt også for mindre vegentreprenører, og underleverandører, skriver vegvesenet i en melding.

En uke etter at Stortinget vedtar NTP 14. juni, inviterer Statens vegvesen entreprenører, underleverandører og rådgiverbransjen til leverandørmøte på Teams om E39 Ålesund-Molde mandag 21. juni.

Fem delstrekninger-mange kontrakter

Prosjektet er inndelt i fem planparseller:

 • Breivika/Ålesund-Digernes
 • Digernes-Ørskogfjellet
 • Ørskogfjellet-Vik
 • Vik-Julbøen
 • Julbøen-Bolsønes/Molde

Euorpavei + ny fylkesveg

I tillegg til strekningen Ålesund-Molde skal det bygges ny fylkesveg til Gossen over Kjerringsundet i tett samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette gir fergefri kryssing av Romsdalsfjorden. Samtidig blir Otrøya, Midøya og Gossen landfaste. Tre fergesamband blir overflødige og legges ned. Hele strekningen på E39 blir 75 kilometer

Mulig oppstart 2023

Mulig oppstart på strekningen Ørskogfjellet-Molde er i 2023 forutsatt nødvendige vedtak i kommuner, fylke og storting. Planen er byggestart i 2023. Med tilstrekkelig årlige bevilgninger kan den nye europavegen åpne i 2030.

- Dette er et godt og viktig prosjekt. Vi har delt det opp i vesentlig flere kontrakter enn antallet planparseller, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde.

Fra noen titalls millioner til fire milliarder

Vegvesenet har lagt opp til en kontraktstrategi med stort spenn i størrelsen på kontraktene. De minste blir på noen titalls millioner kroner på forberedende entrepriser. Romsdalsfjordtunnelen og Julsundbrua blir de største kontraktene i området tre-fire milliarder.

Vik-Julbøen:

 • Undersjøisk tunnel ca 14,5 km med to løp.
 • Hengebru 2010 meter. Hovedspenn 1625 meter.
 • Dagsoner med planfrie kryss med tilhørende konstruksjoner på Vik, Nautneset (Otrøya) og Julbøen.

Julbøen-Molde:

 • Julakslatunnelen, lengde ca 1,4 km.
 • Kringstadnakktunnelen, lengde ca 8,5 km.
 • Dagsone mellom tunnelene i Mordalen (800 meter).
 • Kryssområdet på Fuglset hvor ny E39 kobles sammen med eksisterende E39.

Ørskogfjellet-Vik:

 • Vikaksla-tunnelen, lengde ca. 6 km.
 • Dagsone på ca. 3 km på Ørskogfjellet med et «halvkryss» for å knytte ny E39 sammen med eksisterende E39.
 • Kort dagsone-strekning på Vik. 

Kjerringsund-forbindelsen:

 • Bru over Kjerringsundet. Brulengde ca 800 meter med hovedspenn 540 meter. Utføres som hengebru eller skråstagsbru.
 • Bru over Bollholmsundet. Brulengde ca 610 meter. Hovedspenn ca 250 meter. Er planlagt utført som «fritt frembygg».
 • Store sjøfyllinger på tre resterende sund.
 • Vegbygging fra krysset med E39 på Nautneset til Gossen.

Bygger fylket sammen

På strekningen Digernes – Ørskogfjellet starter reguleringsplanarbeidet opp i juni i år. Det er foreslått flere ulike veglinjer på strekningen. Samtlige omfatter en til to tunneler.

Det forventes at det settes i gang planarbeid på strekningen Breivika-Digernes ved årsskiftet 21/22. Det foreligger skisser både på utbygging langs eksisterende trase og flere nye traseer delvis i tunnel.

Kilde: Pressemelding fra Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.109