23948sdkhjf

Forsvarsbygg: Trolig verdensmestere i modellering av bygg

«BiM-gjengen» i Forsvarsbygg har rundet to millioner kvadratmeter med digitalisert og modellert bygningsmasse. – Jeg tror ikke noen i verden har gjort dette i så stort omfang før, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Øyvind Olav Lodten.

Forsvarsbygg forvalter en bygningsmasse på over 4,1 millioner kvadratmeter fordelt på drøye 12.800 bygg og anlegg. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet jobber et dedikert team med medarbeidere med å lage digitale bygningsinformasjonsmodeller (BiM) av alle Forsvarsbyggs eksisterende bygg. Prosjektet startet i 2018 og skal være ferdig innen utløpet av 2024. Prosjektet omfatter kartlegging av infrastruktur i tillegg til modellering og kapasiteter av bygg, opplyser Forsvarsbygg.

Hovedhensikten er å skaffe oversikt

I løpet av sommeren vil prosjektet runde to millioner modellerte kvadratmeter bygg. Dette innebærer at nesten halvparten av alle byggene som Forsvarsbygg forvalter, nå har grunnlag for en «digital tvilling» i form av en enkel bygningsmodell.

– Hovedhensikten med prosjektet er å skaffe oversikt over kapasitetene i forsvarssektoren. Blant de mest etterspurte kapasitetene finner vi antall kontorplasser og antall sengeplasser. Disse tallene vil kunne brukes til blant annet langtidsplanlegging og i investeringssammenheng, sier Lodten.

Foreløpig et enkelt visuelt skall

Bygningsmodellene lages på grunnlag av tegninger Forsvarsbygg har i tegningsarkivet sitt. Modellene som lages er et relativt enkelt visuelt skall der korrekte arealer, geometri, rom og volum er det viktigste. Det langsiktige målet er at modellene gradvis utvikles til bli fullverdige digitale tvillinger av byggene de representerer, ved at modellene skal berikes med mer informasjon om tekniske fag (elektro, vvs, betong, brann, osv).

– Bygningsmodellene baseres på siste versjon av eksisterende tegninger. Eventuelle feil og endringer må vi fange opp på befaring i bygget. På grunn av korona har vi måttet utsette de fleste befaringene, så vi får det travelt når vi nå snart kan starte med befaringer igjen, sier Lodten.

– Ved å koble data fra modellene mot for eksempel drift- og vedlikeholdssystemet vårt, vil man for eksempel kunne hente ut informasjon om bygningsdeler som har behov for reparasjon og utskifting, legger han til.

Stort potensiale for besparelser

Bedre oversikt over arealer og kapasiteter gir bedre utnyttelse av eiendom, bygg og anlegg (EBA). Kunnskap om hvordan kapasiteten utnyttes kan spare unødvendige investeringer. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har regnet ut at det finnes stort potensiale for besparelser knyttet til bruk av digitale tvillinger som del av god FDVU-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold).

– Med det arbeidet som Forsvarsbygg har iverksatt, forventes det flere muligheter for å ta ut både økonomiske og kvalitative gevinster i årene som kommer, avsluttet Øyvind Olav Lodten.

Opphav og kilder: Forsvarsbygg

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094