23948sdkhjf

Lyser ut bygging av 3,2 km ny vei

Prosjektet omfatter bygging av ca. 3,2 km med ny rv. 9 på strekningen Badstogdalen-Hartevatn i Bykle kommune.

Statens vegvesen har lyst ut prosjektet som omfatter bygging av ca 3,2 kilometer med ny rv.9 på strekningen Badstogdalen - Hartevatn i Bykle kommune i Agder.

Kristiansand - Hovden-prosjektet

Prosjektet er en del av et større prosjekt som har som mål å bygge veg med tilfredsstillende standard og vegbredde for å få gul midtstripe på hele rv. 9 fra Kristiansand til Hovden.

50.000 + 52.200 kubikkmeter

Arbeidet vil bestå av blant annet masseflytting, sprengning, rørlegging (stikkrenner, noe
langsgående drenering og trekkerør), asfaltarbeider og rekkverksarbeid.

Hovedmengder er cirka:
- Sprengning i veglinja: 50000 fm3
- Masseflytting jord-/løsmasser: 52200 m3
- Forsterkningslag: 16800 m3
- Bærelag, Fk: 5500 m3
- Bærelag, knust asfalt: 1630 m3
- Asfalt: 52200 m2
- Rekkverk: 1900 m
- Kabelgrøft: 3230 m
- Stikkrenner: 600 m

Ny Auresvasså bru i egen entreprise

I prosjektet inngår også Aurevasså bru som ligger helt i starten av prosjektet, men i denne omgang blir veien tilpasset eksisterende bru. En eventuell utvidelse kommer i en senere entreprise.

Gang- og sykkelveg...kanskje

Det er også planlagt å etablere gang- og sykkelveg langs strekningen, både som ny og ved
å bygge om noe av eksisterende riksveg. På grunn av usikkerhet knyttet til finansiering av
g/s-vegen er denne lagt inn som en egen opsjonsdel i kontrakten. Entreprenøren vil bli
varslet om opsjonen trer i kraft senest innen 2021-12-01.

Frist for ferdigstillelse av hele prosjektet inklusive eventuell opsjonsdel er 2022-10-01.
Følgende delfrister gjelder: 2021-12-15. På grunn av budsjettforhold skal arbeider til minst
30% av kontraktsummen være utført innen delfristen.

Kilde: Statens vegvesen

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078