23948sdkhjf

Troll må utbedres – kostnadsramme på over 1 milliard

Tre årtier med ekstremvær har slitt hardt på Troll. Klima- og miljødepartementet har nå gitt Statsbygg i oppdrag å finne mulige måter på hvordan forskningsstasjonen i Antarktis kan oppgraderes.

Stasjonen er en unik plattform for norsk forskning i Antarktis, og er også viktig for meteorologiske målinger og for norsk tilstedeværelse i Antarktis, opplyser Statsbygg i en pressemelding.

– Trollstasjonen er den sentrale plattformen for norsk forsking og nærvær i Antarktis, og den er viktig for norsk Antarktispolitikk. Norge er en pådriver for å få fram forskingsbasert kunnskap om Antarktis´ nøkkelrolle i det globale klimasystemet. Stasjonen gjør det mulig for Norge å bidra aktivt i den internasjonale kunnskapsdugnaden. Jeg er fornøyd med at vi nå vil få et godt grunnlag for en framtidig, nødvendig oppgradering av Trollstasjonen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Den nye forskningsstasjonen skal bygges på samme sted som den gamle. Foto: Thomas Dretvik / Norsk Polarinstitutt

Krav om konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring

I februar 2020 leverte Statsbygg en befaringsrapport fra Troll, som viste mangelfull tilstand på dagens anlegg. Klima- og miljødepartementet ga derfor Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for en fremtidig norsk forskningsstasjon i Antarktis. Under denne studien ble det klart at prosjektet vil innebære alternativer som har en kostnadsramme på over 1 milliard kroner. Prosjektet faller dermed inn under statens prosjektmodell med krav om konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1).

– Tre årtier med ekstremvær har slitt hardt på Troll. Dette er starten på en fornyelse som kan gi oss en moderne, fremtidsrettet og tilgjengelig stasjon for forskning og tilstedeværelse i Antarktis, sier Ole Arve Misund, direktør for Norsk polarinstituttet.

Skal ha samme plassering som i dag

Departementet legger til grunn at forskningsstasjonen skal ha samme plassering som i dag. Troll ligger sentralt plassert i Dronning Maud Land og gir enkel tilgang til felt på prioriterte norske forskningsområder og komplementerer det øvrige stasjonsnettverket i Antarktis geografisk sett. Det er dessuten relativt lav risiko forbundet med nærområdet rundt stasjonen, skriver Statsbygg.

Forskningsstasjonen skal kunne driftes på helårsbasis, også under en eventuell byggeperiode. Anlegget må ha gode forskningsfasiliteter, og kontordelen skal være tilrettelagt for at minimum 20 forskere kan være til stede samtidig.

Økt internasjonalt samarbeid og større oppmerksomhet knyttet til kunnskap om Antarktis kan gi behov for økt kapasitet. Det skal legges til grunn at energiforsyningen til anlegget skal være driftssikker og i størst mulig grad være basert på fornybar energi.

Troll forskningsstasjon

  • Ligger i Antarktis på 72° 01´ sørlig bredde og er Norsk Polarinstitutts forskningsstasjon.
  • Ble åpnet i februar 2005 av H.M. Dronning Sonja.
  • Er en meteorologisk stasjon, målestasjon for måling av blant annet UV-stråling og feltstasjon for glasiologiske, biologiske og fysiske feltprogram.
  • Forskning på Troll i Antarktis gir kunnskap av høy internasjonal kvalitet om de globale klima- og miljøendringene. Norsk tilstedeværelse og kunnskapsutvikling i Antarktis oppfyller og styrker Norges forpliktelser som traktatpart.
  • Statsbygg bygde og forvalter i dag stasjonen. Stasjonen ble i sin tid ferdigstilt i Norge, demontert, skipet til iskanten, fraktet inn på isen og remontert på tomten i Dronning Mauds land.
  • Klima- og miljødepartementet har nå gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning for framtidig oppgradering av Troll forskningsstasjon. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. november 2021.

Opphav og kilder: Statsbygg

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.126