23948sdkhjf

Signerte kontrakter for E6 i Troms og Finnmark, og E39 i Agder

Fredag 2. juli signerte Nye Veier to kontrakter. Det ene prosjektet er i Troms og Finnmark, det andre i Agder.

– Det er første gangen Nye Veier signerer to kontrakter på samme dag. Og kontraktene vi signerer viser at Nye Veier nå har prosjekter i hele landet fra nord til sør. Vi skal sikre trygg og framkommelig helårsvei over Kvænangsfjellet, og gjennom Lyngdal i Agder i sør som en del av en helhetlig E39-utbygging. Veiutbyggingen bidrar til vekst og verdiskaping. I begge prosjektene har vi med oss erfarne og kompetente entreprenører. De har knyttet til seg rådgivere og underleverandører som har gode kompetansemiljøer i Norge. Vi ser fram til samarbeidet for å få realisert målene for de to prosjektene, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

For prosjektet E39 gjennom Lyngdal er det gjennomført en vellykket konkretiseringsfase som gjør at kontrakten nå kan signeres. For prosjektet E16 Kvænangsfjellet er det gjennomført en prosjektoptimaliseringsfase og det signeres nå på en målpriskontrakt med den allerede valgte entreprenøren.

- Når Nye Veier signerer kontrakter skjer det etter en grundig og omfattende anskaffelsesprosess. Vi må være sikre på at entreprenørene med sine samarbeidspartnere forstår kompleksiteten i prosjektene og har de riktige fagfolkene med seg. Prosjektene vi signerer kontrakter for nå viser spennet i de plan – og utbyggingsoppgavene Nye Veier har fått. Kontraktene har en samlet verdi i underkant av 4 milliarder kroner. Dette vil gi betydelige effekter på lokal og regional verdiskaping, sier Aanesland.

Aanesland peker på at det er ulike utfordringer i de to veiprosjektene. 

– Vi skal bygge flere lange tunneler og bruer, bygge i krevende og kupert terreng, og det kreves kunnskap om de klimatiske forholdene i nord, sier hun.

Dette er de to prosjektene:

E39 gjennom Lyngdal

• Inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS sammen med rådgiver Sweco.
• Kontraktsverdi 2,9 mrd. kroner
• Strekningen E39 Lyngdal øst (Herdal) – Lyngdal vest (Røyskår) er om lag 11 km lang.
• Prosjektet starter med planfritt kryss i Herdal i øst og her skal ny E39 kobles sammen med eksisterende E39. Det legges til rette for pendlerparkering og kollektivtransport.
• Strekningen går vestover til planlagt kryssløsning ved Røyskår med påkobling til eksisterende E39.
• Parsellen er planlagt som fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t
• Veien skal etableres i krevende, kupert terreng og kryssing av elva Lygna
• Det skal bygges to lange tunneler på 2,7 og 3,7 kilometer og flere bruer
• Det foreligger vedtatt reguleringsplan
• Oppstart høsten 2021 og den nye veien åpner etter planen i 2025

E6 Kvænangsfjellet

• Inngått kontrakt med Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) sammen med rådgiver Asplan Viak
• Kontraktsverdi 1,26 mrd. kroner
• Prosjektet ble overført til Nye Veier i 2019
• Viktig transportåre regionalt og nasjonalt og Norges eneste gjennomgående hovedveiforbindelse mellom Finnmark og resten av Norge
• Strekningen mellom Tromsø og Alta går over Kvænangsfjellet som er en værutsatt høyfjellsovergang spesielt på vinteren med rasfare og vind som skaper fokksnø. Veien har sterk stigning og dårlig kurvatur som medfører at større kjøretøyer noen ganger stopper.
• Veien må ofte stenge i kortere eller lengre perioder eller medfører kolonnekjøring. I fjor vinter var fjellovergangen stengt nesten 80 ganger. Ved stengt vei, må man kjøre via Finland som innebærer en omkjøring på om lag 700 km og 8 timer ekstra kjøretid via E45 og E8.
• Strekningen fra Oksfjordhamn til Karvika er på 24 km. Prosjektets arbeidsomfang er til sammen på om lag 13 km
• Prosjektet består blant annet av to tunneler på til sammen ca. 5700 meter, én kort bro og vei i dagen på til sammen ca. 7630 meter.
• Oppstart høsten 2021 og ferdigstillelse høsten 2024

Kilde: Nye veier

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093