23948sdkhjf

Og fiskesloet – unnskyld fiskevannet – renner fortsatt i strie strømmer

Norges Lastebileier-Forbund og Sjømatbedriftene lanserte sin bransjestandard mot avrenning av smeltevann fra fisketransport i fjor. Virker den ikke?

UTEKONTROLL OG TRAFIKK - KOMMENTAR: Nei, det ser ikke ut til at den nye bransjestandarden har fått særlig gjennomslag ennå.

Kontrollrapportene fra Statens vegvesens utekontrollører inneholder stort sett et kapittel om avrenning fra hver eneste vakt, også nå i sommer.

Det er færre kontroller midt i fellesferien, men begge rapportene redaksjonen fikk inn fra i går, er behørig dokumentert med bilder av avrenning.

Fra Sokn kontrollstasjon melder Ari Lalo at av 12 kontrollerte tungbiler fikk et vogntog lastet med laks kjøreforbud grunnet store avrenninger bak semitraileren. Føreren ble pålagt å stoppe avrenningen før ekvipasjen kunne forlate kontrollplassen.

Fra Svingen kontrollplass melder Kristin Trøen at også der ble ett av 12 kontrollerte vogntog ilagt kjøreforbud grunnet avrenning «fiskeslo».

Nå føler vi her i Tungt-redaksjonen litt på ansvaret for at begrepet fiskeslo fortsatt brukes – siden vi lanserte den «tittelen» selv… Det riktige er at dette er smeltevann fra is til kjøling av ferdig sløyet fisket – men ofte med en del fiskeblod også.

De 8 punktene i pakken er:

  1. Innføring av elektronisk fraktbrev, og at bruk av dette blir gjort obligatorisk med iverksettelse fra 1. juli 2021. 
  2. Det innføres krav til temperaturlogg, og at denne skal kunne dokumentere temperatur gjennom hele transportetappen.
  3. Ved stans av vogntog med avrenning skal avviket rapporteres direkte til avsender/oppdragsgiver.
  4. Sjømatbedriftene vil fremheve og tydeliggjøre i sitt arbeid ovenfor sjømatnæringen at man benytter trygg transport med ansvarlige transportører, som kjører trafikksikkert, miljøvennlig og tilbyr norske lønns- og arbeidsvilkår. 
  5. Kabotasjeregister innen 2021, for å gjøre det enklere å gjennomføre kontroll på at transporten gjennomføres i henhold til norsk lovgivning.
  6. Det innføres en begrensning ved antall underleverandører man kan benytte ned i kjeden. Det settes et tak på totalt 2 ledd, inkludert hovedtransportør.
  7. Dokumentere at fisken har riktig kjernetemperatur før lasting. Kjernetemperaturen skal fremgå av fraktbrevet.
  8. Sjømatnæringen- og transportnæringen har klare forventninger til at leverandørindustrien utvikler tette fiskekasser.

Vi kan også legge til at i Tungt-redaksjonen har vi stilt spørsmål ved hvor farlig dette fiskevannet egentlig er, uten helt å få svar – for eksempel i form av antall ulykker.

Men ekkelt? Ja. Vi har egenhendig oppdaget hvor ubehagelig det er å spise lunsj på en rasteplass langs E6 når bilen som parkerer ved siden av har en slik lekkende fisketralle og vi sitter nedstrøms.

Hovedsaken er at avrenningen er ulovlig og at Statens vegvesen har vært på krigsstien mot dette i flere år nå (siden ny forskrift fra januar 2018).

Dessuten at bransjeorganisasjoner fra fisk og transport selv (omsider) lanserte en temmelig bred og ambisiøs tiltakspakke i november i fjor. Se egen faktaboks med de 8 punktene.

OG: At problemet fortsatt legges i sjåførens hender, ikke minst i form av uvelkomne forsinkelser, mens det reelle ansvaret ligger hos avsenders valg av emballasje på kassene/alternativt transportører med oppsamlingstanker.

Da må det være lov å forvente at kontrollene og bransjestandarden etter hvert begynner å virke?

- Per i dag gir vi bruksforbud fram til avrenningen stanser, men vi vurderer andre sanksjonsmetoder dersom norske fiskeeksportører ikke sørger for bedre tiltak for å stoppe dette, sa sjefen for norske utekontrollører avdelingsdirektør Kjetil Wigdel, tidligere i sommer.

Tungt.no mener det er på tide å gjøre ord til handling. Sjåførers tid er lett å skusle med. Bøter og gebyrer virker langt mer effektivt.

Opphav og kilder: Tungt

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen (1)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.142